Kiezen in de ggz

MIND heeft de website www.kiezenindeggz.nl in beheer. Op deze website kunnen volwassenen van 18 jaar en ouder informatie vinden die ze nodig hebben om een goede en bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder voor hun psychische klachten of aandoeningen, die past bij wat zij belangrijk vinden.

Meer over kiezenindeggz.nl

Op www.kiezenindeggz.nl vind je informatie over ggz-organisaties, behandelpraktijken en behandelaren. Je kunt deze selecteren op afstand, wachttijd en specialisatie in bepaalde klachten en aandoeningen. Ook vind je onder andere informatie over hoe je door de huisarts doorverwezen kunt worden naar de ggz. De informatie op de website is ook relevant voor huisartsen, praktijkondersteuners (poh’s), en zorgbemiddelaars.

Kiezenindeggz.nl is de enige publieksdienst in Nederland die gegevens verzamelt van verschillende bronnen en deze op een eenvoudige en overzichtelijke manier bundelt tot objectieve, actuele en samenhangende informatie over het aanbod van ggz-behandelingen en ggz-aanbieders. De website biedt bovendien voor een zorgaanbieder de mogelijkheid om zich kort te presenteren.

Werkzaamheden

In dit project werken we aan verdere verbetering van de website, zoals het toevoegen van cliëntwaarderingen, zodat deze nog beter aansluit op wensen van gebruikers en zorgaanbieders. Ook werken we aan een grotere bekendheid, met name onder huisartsen en poh’s-ggz.

Contact

Rimmert Brandsma

Projectleider (MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid)

Team Kwaliteitsgelden ZonMw

kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl