Actieplan toegankelijkheid en wachttijden ggz

Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten hier vaak te lang op wachten

Doel

8 landelijke partijen in de ggz werken samen in de ‘Ontwikkelagenda toegankelijkheid en wachttijden GGZ’ bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz en het wegwerken van wachttijden.

Werkwijze

De visie van deze partners is dat wachttijden niet ‘het’ probleem zijn van alleen de ggz. Er is ook een omslag nodig naar een andere omgang met psychische kwetsbaarheden en naar het ontwikkelen van mentale gezondheid. Deze visie is vertaald naar een concrete aanpak voor 2022 waarin de volgende hoofddoelen centraal staan:

 • verbeteren van juiste en tijdige mogelijkheden in de sociale basis
 • verbeteren van toegang tot de ggz
 • passende zorg en verbeteren door- en uitstroom in de ggz

Betrokken landelijke partijen

Partijen die samenwerken in de Ontwikkelagenda zijn:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • De Nederlandse GGZ
 • Platform MeerGGZ
 • Sociaal Werk Nederland
 • MIND
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • InEen
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contact

Guus van Bork

Projectleider (Zorgverzekeraars Nederland)

Team Kwaliteitsgelden ZonMw

kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl