Bijeenkomst onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld

Op dinsdag 7 juni 2022 kwamen onderzoekers, praktijkprofessionals en anderen bijeen om meer te horen over de (tussen)resultaten uit het laatste onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle presentaties die gedurende de dag gegeven zijn.
Afbeelding

Claudia van der Put, Universiteit van Amsterdam: Overzichtspresentatie Consortium Vroegpreventie kindermishandeling

Doel van het overkoepelende project is het ‘Verbeteren van de effectiviteit van vroegtijdig preventief interveniëren ter voorkoming van kindermishandeling’

Afbeelding

Jeanne Gubbels, Universiteit van Amsterdam: Een evaluatie van preventieve inspanningen

Jeanne is een van de onderzoekers van het consortium. De hoofdvraag van haar onderzoek is ‘Hoe kan de preventie van kindermishandeling worden verbeterd, zodat kindermishandeling kan worden voorkomen?’

Afbeelding

Anne Bijlsma, Universiteit van Amsterdam: Jeugdbescherming op maat volgens de RNR-principes

Anne doet onderzoek naar interventies in de jeugdbescherming volgens het RNR-model. Hoofdvraag van haar onderzoek is: ‘Hoe kunnen interventies in de jeugdbescherming worden aangepast aan individuele behoeften en kenmerken van ouders, kinderen en gezinnen?’

Afbeelding

Trudy van der Stouwe, Universiteit van Amsterdam: Effectiviteitsonderzoek Preventieve Interventies

Trudy’s onderzoek richt zich op de toegevoegde waarde van modules die die gericht zijn op stressreductie, boosheid, traumasignalering en competentiegevoel.

Afbeelding

Elle Struijf, NCJ: VoorZorg, Ontwikkelingen en onderzoek

Elle Struijf is werkzaam bij het NCJ en houdt zich bezig met de interventie Voorzorg. In haar presentatie gaat zij specifiek in op VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start.

Afbeelding

Nicolette Woestenburg en Chantal Ridderbos, Pro Facto: Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nicolette en Chantal voerden in 2019 een wetsevaluatie uit naar de Wet verplichte meldcode. Tijdens de bijeenkomst presenteerden zij hun bevindingen.

Afbeelding

Floortje Kunseler (Fier), Greetje Hettinga (Fier) en Cora Bartelink (De Haagse Hogeschool): Multidisciplinair samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens de deelsessie gingen Floortje, Greetje en Cora in op hun onderzoeken over multidisciplinair samenwerken. Floortje en Greetje houden zich bezig met MDA++ en Cora voert een participatief actieonderzoek uit bij Veiligheidshuis Haaglanden.

Susan Ketner, Hanzehogeschool Groningen: Actieonderzoek hermeldingen VT Drenthe

Susan voerde met haar onderzoeksgroep een actieonderzoek uit naar de hermeldingen bij Veilig Thuis Drenthe. Doel van het onderzoek was het zicht krijgen op hermeldingen en ingrediënten verzamelen voor een integrale aanpak.

 

Pitches ronde 1

Afbeelding

Deelsessie 1: Behandeling van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling - Marjolein Vandenbosch en Irma Hein

Deelsessie 2: Multidisciplinair samenwerken - Floortje Kunseler, Greetje Hettinga en Cora Bartelink

Deelsessie 3: Voorkómen hermeldingen Veilig Thuis - Susan Ketner en Suzanne Kuik

Pitches ronde 2

Afbeelding

Deelsessie 4: Screening en signalering van kindermishandeling in de medische setting - Elise van de Putte

Deelsessie 5: VoorZorg! - Elle Struijf, Suzanne Andeweg en Silvia van den Heijkant

Deelsessie 6: Monitoring en dataverzameling - Bas Tierolf en Sophie Hospers

Deelsessie 7: Bespreekbaar maken van kindermishandeling in het onderwijs - Cees Hoefnagels