Kennisagenda's paramedische zorg

Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals en patiënten belangrijk? En welke hiaten zijn er? Om de paramedische zorg te verbeteren, zijn deze kennisvragen in kennisagenda's geprioriteerd. Diverse projecten werken aan de beantwoording van deze kennisvragen en aan de actualisering van de kennisagenda's.

Kennisagenda’s

Kennisagenda’s maken inzichtelijk welke onderzoeksonderwerpen zorgprofessionals, patiënten en andere relevante betrokken partijen belangrijk vinden. Deze agenda’s beschrijven per onderwerp welke kennis al beschikbaar is en aan welke kennis er behoefte is. Hiermee vormen de kennisagenda’s een leidraad voor wetenschappelijk onderzoek. 

Actualiseren kennisagenda's

4 projecten actualiseren de kennisagenda’s ergotherapie, diëtetiek, logopedie en oefentherapie.

Kennisagenda's en onderzoeksagenda

Kennisagenda's

De verschillende kennisagenda’s zijn in 2018 opgesteld op basis van gesignaleerde kennishiaten en inhoudelijke vraagstukken van de paramedische beroepsgroepen. Zorgprofessionals en beroepsorganisaties hebben gewerkt aan de volgende kennisagenda’s:

Om meer bekendheid te geven aan de kennisagenda Huidtherapie en samenwerking in onderzoek te bevorderen met andere beroepsgroepen en stakeholders, heeft de Nederlandse Vereniging Van Huidtherapeuten (NVH) uitleganimaties ontwikkeld (film 1film 2). In de separate kennisagenda’s is aandacht voor afstemming met de andere (paramedische) kennisagenda’s en in het Meerjarig Onderzoekskader Paramedische Zorg (MOPZ) is toegewerkt naar een raamwerk met gezamenlijke onderzoeksvragen.

Onderzoeksagenda Fysiotherapie

De onderzoeksagenda voor Fysiotherapie was in 2017 al klaar. Naar aanleiding hiervan financieren we 2 onderzoeken:

De laatste 5 jaar is de rol van de fysiotherapeut in het zorglandschap veranderd. Daarom wordt de onderzoeksagenda geactualiseerd.  Met een uitgebreidere procedure kunnen stakeholders, patiënten en leden nauwer betrokken worden bij het proces. Lees meer over het project gericht op uitbreiding en herziening van de onderzoeksagenda fysiotherapie.

> Uitbreiding herziening onderzoeksagenda

Voorbereidingen

Om de kennisagenda’s te kunnen opstellen, hebben de partijen gewerkt aan: 

  • verzamelen en analyseren van beschikbare kennis 
  • ordenen en prioriteren van kennishiaten bijvoorbeeld op basis van relevantie (ernst, prevalentie, kosten (effectiviteit), urgentie, onderzoekbaarheid/haalbaarheid en impact op het vakgebied en belang voor de maatschappij
  • inventarisatie van leden, verwijzers en andere zorgverleners alsmede patiëntenverenigingen over urgente kennisvragen 
  • raadplegen van hoogleraren en lectoren 
  • raadpleging van andere onderzoeksagenda’s 
  • voorbereiden, organiseren en coördineren van werkzaamheden

Checklist

Bij de voorbereiding hebben de partijen gebruik gemaakt van de checklist en ook van de kennis en ervaring die het KNGF/WCF heeft opgedaan bij het ontwikkelen van de onderzoeksagenda Fysiotherapie.