Leernetwerk Verward Gedrag

Interview met Petra Smeenk, Hogeschool Saxion
Voor de passende zorg voor mensen met onbegrepen gedrag is het essentieel dat professionals goed met dit gedrag kunnen omgaan. Actieprogramma Verward Gedrag besteedde dan ook aandacht aan samenwerkingsverbanden en kennisuitwisseling tussen onderwijs- en praktijkinstellingen, zoals het Leernetwerk Verward Gedrag.

Een mooi voorbeeld is het project Leernetwerk Verward Gedrag (2019-2022), waarin docenten, studenten, (familie)ervaringsdeskundigen en praktijkprofessionals uit de domeinen zorg, welzijn en veiligheid in Oost-Nederland bijeenkwamen. Het netwerk was een uitbreiding op een al bestaand succesvol netwerk, WijkLink, dat in 2015 was opgericht als digitaal leernetwerk in de sector zorg en welzijn.

Samenwerken voor goede zorg

‘Belangrijkste doel van het Leernetwerk Verward Gedrag was het bevorderen van de kwaliteit van zorg en onderwijs rondom personen met onbegrepen gedrag’, vertelt Petra Smeenk, hoofddocent/onderzoeker aan de Hogeschool Saxion. ‘In het netwerk konden docenten, studenten en professionals elkaar ontmoeten en elkaars kennis en vaardigheden versterken. Hoe leg je bijvoorbeeld contact met mensen met onbegrepen gedrag? Welke interventies zijn er mogelijk? Met wie kun je samenwerken? Daarnaast zorgde het netwerk ervoor dat mensen dezelfde taal gingen spreken. Daardoor wordt het gemakkelijker om te begrijpen hoe andere professionals naar mensen met onbegrepen gedrag kijken. Inter- en multidisciplinair opleiden en samenwerken is écht nodig om effectief te kunnen zijn, ervoor te zorgen dat er straks goed toegeruste studenten in het werkveld komen en samen de beste zorg te kunnen bieden.’

Escaperoom

Het leernetwerk ontwikkelde diverse middelen om de verschillende dilemma’s en perspectieven van professionals die samenwerken rondom mensen met onbegrepen gedrag te herkennen. Petra: ‘1 van die middelen is de online escaperoom, die kosteloos kan worden gedownload en gebruikt, en gehost wordt door de GGZ Ecademy. Daarin kon je in de huid kruipen van een naaste van iemand met onbegrepen gedrag, en proberen de situaties waarin zo iemand terecht kan komen zo goed mogelijk in te schatten. Daarbij kon je je bijvoorbeeld laten adviseren door hulpverleners en de politie.’

Escaperoom is gratis

Bekijk de productcatalogus van GGZ Ecademy voor meer informatie over de escaperoom. Heeft u nog geen toegang tot GGZ Ecademy? Dan kunt u zich hier aanmelden. Zoek vervolgens op ‘Escaperoom Verward Gedrag’. U kunt de escaperoom openen door te klikken op de afbeelding die verschijnt.

Afbeelding
Petra Smeenk - Hogeschool Saxion
Door te communiceren, van elkaar te leren en vanuit elkaars perspectief te kijken kunnen we samen de beste zorg bieden.

Petra Smeenk
Hoofddocent en onderzoeker, Hogeschool Saxion

Toegevoegde waarde

Veel professionals in het werkveld zitten volgens Petra gevangen in aannames over het handelen en de verantwoordelijkheden van andere professionals. ‘Daardoor zijn ze nogal eens bezig met het schoonvegen van hun eigen stoepje. Bovendien lopen professionals soms tegen de vraag aan welk domein nu eigenlijk ‘eigenaar’ van het probleem is. Veel domeinen lopen tegen hun grenzen aan. Om de werkdruk aan te kunnen heeft men de neiging die grens te bewaken. Dat komt de zorg niet ten goede. Maar het leernetwerk heeft zijn toegevoegde waarde bewezen: het heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar konden ontmoeten, van elkaar konden leren en over elkaars vooroordelen heen konden stappen. Dat bevordert de interprofessionele samenwerking.’

Houd het laagdrempelig

Een leernetwerk vraagt wel om extra inspanning. ‘Zo’n netwerk heeft onderhoud nodig én een aanjager die het belang ervan continu op de agenda zet’, aldus Petra. ‘Want de mensen moeten het netwerken erbij doen, naast hun werk of studie.’ Het is volgens Petra dan ook raadzaam om het doel van een leernetwerk laagdrempelig te houden: ‘Ontmoet elkaar, praat met elkaar en leer van elkaar. Dan loopt de politieagent straks mee met de ggz-medewerker. Of gaat de student mee de wijk in. Dat soort kleine succesjes, daar gaat het om.’

Tekst: Onno Kronenberg, november 2023