Interview met Steven Bunt en Katrien Colman

Katrien Colman en Steven Bunt
Steven Bunt en Katrien Colman zijn projectleiders van het project Interprofessionele minor Designing Health in Society. Waar richt het project zich op en waarom? En waarin is dit project vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Steven en Katrien voor.

Waar gaat het project over?

Het doel van het project is om een onderwijsprogramma te realiseren waarin studenten van initiële opleidingen van verschillende onderwijsachtergronden (MBO, HBO, WO) met elkaar, én met stakeholders en burgers werken aan, en leren van, complexe preventievraagstukken uit de praktijk in de regio Appingedam. Design Thinking wordt als ontwikkelstrategie voor het onderwijsprogramma toegepast  

Waarom vinden jullie dit project/onderwerp belangrijk?

Het is onze ambitie om studenten op te leiden die toegerust zijn om systemisch naar de zorg voor gezondheid te kijken en hierin om te gaan met complexe vraagstukken op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering, in samenwerking met professionals uit verschillende domeinen en met verschillende opleidingsachtergronden (MBO, HBO en WO).

Waar zijn jullie het meest trots op?

We zijn trots op het multi-level leren van en met elkaar (boundary crossing), waardoor ook onze eigen aannames worden geslecht en ieders perspectief wordt opgerekt.

Waarin is het project vernieuwend?

We creëren impact op regionaal niveau door het verkleinen van de hardnekkige gezondheidsverschillen binnen wijken en dit door een missie georiënteerd onderwijsprogramma.

Met wie werken jullie samen?

Met de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool Groningen, IWP Meer gezonde jaren Appingedam en het Noorderpoort college.

Vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

U vindt alle projecten in onze artikelenreeks: Inbedding van preventie in onderwijs.