Interview met Stef Kremers

Stef Kremers
Stef Kremers is projectleider van het project Let's get serious: Verbinding en versteviging van post-initieel onderwijsaanbod in Zuid-Nederland rondom Preventie en Gezondheidsbevordering. Waar richt het project zich op en waarom? En waarin is dit project vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Stef voor.

Waar gaat het project over?

Het doel van dit project is om een Serious Game te ontwikkelen die structureel kan worden ingezet in het post-initieel onderwijs om motivatie en handelingsvaardigheden van professionals rondom gezondheidsbevordering te vergroten.

Waarom vindt u het onderwerp belangrijk?

De (interdisciplinaire) aandacht en samenwerking voor positieve gezondheid, gedrag, gedragsverandering, leefstijl en leefomgeving, is in het huidige aanbod van post-initieel onderwijs gering, terwijl er veel professionals zijn die zich bezighouden met vraagstukken waarbij samenwerking tussen professies en domeinen essentieel is. Het ontbreekt aan goede praktijkgerichte en aansprekende instrumenten om professionals te ondersteunen in het verkrijgen van inzicht in de context waarbinnen gezondheidsgedrag plaatsvindt, of in het ondersteunen van burgers in een proces van gedragsverandering.

Waarin is het project vernieuwend?

Eén van de vernieuwende elementen van het project is dat we samen met een professionele game designer in co-creatie met burgers, praktijkprofessionals en onderwijskundigen in de keten MBO-HBO-WO participatief onderzoek doen naar de ontwikkeling, implementatie, disseminatie en borging van de Serious Game.

Met wie werken jullie samen?

Ons consortium bestaat uit een breed samenwerkingsverband tussen partners op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk. We richten ons hierbij in geografisch opzicht op het volledige dekkingsgebied van ROS Robuust (Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Gelderland, Limburg). Samenwerkingspartners zijn de Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Tilburg University, de HBO’s Hogeschool Zuyd, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Fontys, Zuyd Hogeschool, MBO Vista College, ROS Robuust, de GGD-en en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in het dekkingsgebied van Robuust, Burgerkracht Limburg, Institute for Positive Health en praktijkpartner in het sociale- en zorgdomein MIK-PIW groep.

Vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

U vindt alle projecten in onze artikelenreeks: Inbedding van preventie in onderwijs.