Interview met Saskia Idink

Saskia Idink is projectleider van het project Positieve gezondheid in de praktijk. Waar richt het project zich op en waarom? En waarin is dit project vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Saskia voor.

Waar gaat uw project over?

Zes ROC’s implementeren het gedachtengoed van positieve gezondheid in het beroepsonderwijs binnen het domein Vitaliteit. Dit wordt ondersteund door onderzoek gericht op ontwerp, implementatiestrategie en opbrengsten.

Waarom vindt u dit project/onderwerp belangrijk?

In dit project hanteren we een breed concept van gezondheid en werken we vanuit de gedachte dat je hierin zelf het vermogen hebt om je aan te passen en je eigen regie erop te voeren. Het gedachtengoed van positieve gezondheid maakt dit concreet en biedt handvatten. Deze inzichten passen we toe in ons MBO-onderwijs waarbij we tevens verschillende opleidingsdomeinen met elkaar verbinden.

Steeds meer mensen weten dat bewegen, gezonde voeding en ontspanning bijdragen aan een langer gezond en vitaal leven. Ondanks de stijgende levensverwachting en het bewustzijn onder de bevolking dat bewegen, gezonde voeding en ontspanning belangrijk zijn voor een gezond leven, vormen leefstijlziekten nu en in de toekomst een groot probleem.

De uitdagingen zijn hierbij om de gezondheidszorg, maatschappelijke en persoonlijke omgevingsfactoren, alsmede de individueel benodigde gedragsverandering duurzaam om te buigen. In plaats van de mainstream zorgsystemen die met name gericht zijn op reageren als zich een gezondheidsprobleem voor doet (van cure naar care) dienen we ons meer te richten op preventie (het voorkomen van) en vooral amplitie (het bevorderen van het welbevinden en optimaal functioneren).

Om dit te realiseren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig op MBO-niveau. Dit geldt zeker het domein vitaliteit (Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding). Hierbij is van belang dat de beschreven ontwikkelingen consequenties hebben voor de uitoefening van bestaande beroepen binnen de sectoren van het domein Vitaliteit en daarmee dus ook voor de opleidingen en de (door)ontwikkeling van de curricula. Deze ontwikkeling is inmiddels ook onder de aandacht van diverse andere mbo-instellingen binnen verschillende regio’s in het land. Dit project is erop gericht om de kennis en krachten te bundelen en er landelijk een versnelling aan te geven. Daarbij richten we ons op de ontwikkeling van lesmateriaal voor MBO-studenten, professionalisering van docenten en onderzoek naar de effecten van deze interventies.

Waar bent u het meest trots op?

De samenwerking met ROC's loopt al een jaar, terwijl het project officieel gestart is in februari dit jaar. Daarnaast zijn er binnen de diverse ROC's al mooie producten ontwikkeld en zijn er al veel geschoolde docenten binnen de ROC's (train de teacher). Het onderzoek is verder professioneel opgezet.

Waarin is het project vernieuwend?

Het gedachtengoed van positieve gezondheid wordt tegelijkertijd geïmplementeerd op diverse ROC’s. Er wordt intensief samengewerkt en de doorontwikkeling wordt ondersteund door onderzoek.

Met wie werken jullie samen?

De betrokken ROC’s zijn: ROC Midden Nederland, Graafschap College, Alfa College, Landstede, ROC van Twente en het Koning Willem I College. Daarnaast is het Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid betrokken. Vanuit het werkveld werken we met de stuurgroep van het Jeroen Bosch ziekenhuis, MEE & De Wering, Reinaerde. Daarnaast werken we met de regionale partners van de ROC’s.

Vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

U vindt alle projecten in onze artikelenreeks: Inbedding van preventie in onderwijs.