Interview met Jacky Lagendijk

Jacky Lagendijk is projectleider van het project Sociale verloskunde in de praktijk. Waar richt het project zich op en waarom? En waarin is dit project vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Jacky voor.

Waar gaat uw project over?

Met de e-learning sociale verloskunde willen wij zorgprofessionals al vroeg in hun loopbaan onderwijzen over bestaande verschillen in gezondheid op basis van sociaaleconomische status factoren. De e-learning voorziet in instrumenten om vroegtijdige screening op te zetten én om zorg toe te leiden, zodat ieder kind gelijke kansen heeft vanaf de start van het leven.

Waarom vindt u dit project/onderwerp belangrijk?

De eerste 1000 duizend dagen van een kind zijn bepalend voor de gezondheid in de rest van het leven. Er bestaan grote verschillen in gezondheid en in mogelijkheden om de juiste zorg op het juiste moment te ontvangen. Het terugdringen van deze ongelijkheden begint bij awareness van zorgprofessionals. Momenteel is er binnen de verschillende opleidingen weinig aandacht voor de meer sociale en maatschappelijke kant van de zorg en welke effecten dit heeft. Wij hopen dat deze e-learning een aanleiding is voor toekomstig zorgprofessionals om de sociale kant van de geboortezorg te omarmen aan de start van hun loopbaan.  

Waarin is het project vernieuwend?

De invloed van sociaaleconomische status factoren op gezondheid en op het gebruik van zorg is onderbelicht binnen de huidige opleidingen tot kraamverzorgende, verloskundige en arts. Daarnaast is er slechts een minimale samenwerking tussen de studenten van de verschillende opleidingen. Wij hopen hier verandering in te brengen met deze e-learning. Wanneer toekomstig zorgprofessionals elkaar kennen en zich bewust zijn van de sociale omgeving van de cliënt kunnen zij hier gezamenlijk invloed op uitoefenen.

Met wie werken jullie samen?

Voor deze e-learning werken wij samen met de Geboortezorg Academie en met de Hogeschool Rotterdam alwaar de bachelor verloskunde gegeven wordt. Daarnaast werken wij voor de ontwikkeling van de e-learning samen met een team van onderwijsdeskundigen, IT-experts en deskundigen op het gebied van sociale verloskunde.

Vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

U vindt alle projecten in onze artikelenreeks: Inbedding van preventie in onderwijs.