Interview met Canan Ziylan

Canan Ziylan is projectleider van het project VITALIS - Voeding voor initiatief: Transdisciplinair onderwijs voor een Adequate preventieve Leefstijl in Senioriteit. Waar richt het project zich op en waarom? En waarin is dit project vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Canan voor.

Waar gaat het project over?

VITALIS beoogt door middel van transdisciplinair onderwijs rond voeding, beweging, ontspanning en sociaal welzijn, een verbetering in de attitude, kennis en vaardigheden ten aanzien van de integrale preventie van ondervoeding bij senioren, van hbo-studenten Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde.

Waarom vindt u dit project/onderwerp belangrijk?

Ondervoeding bij senioren komt veel voor en belemmert vitaal ouder worden. Hoe dieper senioren in het dal van ondervoeding raken, des te moeilijker ze weer de top van vitaliteit bereiken, zowel fysiek, mentaal als sociaal. De oorzaken en gevolgen van ondervoeding zijn soms moeilijk te onderscheiden. Vaak is sprake van een negatieve vicieuze cirkel. Ondervoeding ontstaat multifactorieel en moet multifactorieel voorkomen worden. Om die reden willen we toekomstige professionals in hun vormingsfase al leren elkaar te vinden, elkaars expertise te gebruiken en de eigen professionele grenzen te onderkennen. Hen daarmee breder opleiden tot zogenaamde T-shaped professionals die integraal én persoonsgericht ondervoeding bij senioren kunnen voorkomen.

Waar bent u het meest trots op?

Transdisciplinair onderwijs ontwikkelen en implementeren klinkt heel ambitieus, en eerlijk is eerlijk: dat is het ook. Om onze doelen te kunnen bereiken, is het belangrijk dat we ons als projectgroep eerlijk en kwetsbaar kunnen en durven opstellen. Hier investeren we sinds de start van het project dan ook bewust in, mede met de inzet van een externe implementatiedeskundige. Onderwijs kan heel rigide zijn, zeker als je transdisciplinaire, duurzame onderwijsonderdelen wil inzetten. We hebben ambitieuze intenties en investeren op een positieve manier in de randvoorwaarden om die intenties te kunnen realiseren. Aan ons enthousiasme zal het niet liggen, maar we beseffen goed dat er meer nodig is.

Waarin is het project vernieuwend?

De vernieuwing zit met name in het transdisciplinair opleiden rondom ondervoeding. Dat houdt in dat er niet alleen verschillende professionals bij elkaar gaan zitten en ze allemaal hun eigen ding doen, maar dat er gezamenlijk doelen worden gesteld. Dat die doelen worden bereikt door middel van deels gezamenlijke vaardigheden, en deels beroepsspecifieke vaardigheden. Dat ze weten waar de grens tussen die twee vaardigheden ligt. Daarnaast worden senioren en eventuele naasten ook uitdrukkelijk meegenomen in de aanpak, omdat zij deel uitmaken van het transdisciplinaire team.

Met wie werken jullie samen?

We werken met de Hogeschool Rotterdam (penvoerder), HAN University of Applied Sciences, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht, DoorZien adviesgroep, Kenniscentrum Ondervoeding en GENERO (Geriatrisch Netwerk Rotterdam e.o.).

Vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

U vindt alle projecten in onze artikelenreeks: Inbedding van preventie in onderwijs.