Goed voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorg'

Hulpmiddelen voor proactieve zorgplanning en markeren
Hoe kunnen huisartsen een goed overzicht krijgen van patiënten in de palliatieve fase, en hier proactief beleid op voeren? Het goede voorbeeld ‘Proactieve palliatieve zorg’ omvat een werkpakket met indicatorkaarten en formulieren.

Belang van proactieve zorgplanning

Hoe kunnen zorgverleners voorkomen dat patiënten in hun laatste levensfase naar het ziekenhuis worden gebracht, terwijl ze thuis wilden sterven? Of dat huisartsen niet weten hoe ze moeten handelen wanneer een patiënt een complicatie krijgt? Het inzetten van proactieve zorgplanning als palliatieve zorg nodig is, zorgt ervoor dat elke betrokken zorgverlener op de hoogte is. Van de wensen en mogelijkheden van de patiënt, maar ook van mogelijke ziekte- en sterfscenario’s.

Proactief zorgplan

In een proactief zorgplan van een patiënt staat of een ziekenhuisopname nog gewenst is, of dat de patiënt in alle gevallen thuis wil blijven. Ook staat hierin informatie over de wensen van de patiënt rondom reanimatie, euthanasie of palliatieve sedatie. In het zorgplan kunnen zorgverleners verder problemen vermelden waarmee de patiënt thuis te maken kan krijgen, zoals meer pijn, een darmafsluiting of benauwdheid. Mét advies van de medisch specialist hoe daarmee om te gaan en zijn contactgegevens voor noodgevallen. De bedoeling is dat de patiënt het zorgplan altijd bij zich heeft.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het goede voorbeeld ‘Proactieve palliatieve zorg’ op Palliaweb.

ZonMw en goede voorbeelden

De implementatie van goede voorbeelden palliatieve zorg binnen de Netwerken Palliatieve Zorg financierden we vanuit ons Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (2012-2016). Veel van deze voorbeelden vormden het startpunt voor onderzoeksprojecten binnen ons huidige programma Palliantie. Het goede voorbeeld ‘Proactieve palliatieve zorg’ is daar 1 van. Meer informatie over de goede voorbeelden vindt u nu op Palliaweb.

Op de hoogte blijven?

Hulpmiddelen voor proactieve zorgplanning en markeren