‘Dankzij Nikita vind ik breuken nu makkelijker’

Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT
Jongeren op bioscoopstoelen
Jezelf ontwikkelen en tegelijkertijd anderen helpen. Dat is wat MDT op Zuid altijd al doet. Het werd extra belangrijk toen corona uitbrak. Projectcoördinator Benthe van de Made zag dat leerlingen van de Internationale Schakel Klas van vakcollege De Hef behoefte hadden aan hulp bij hun huiswerk. Aan de andere kant stonden jongeren zoals Nikita Gouw te popelen om iets te doen. Zo ontstond het initiatief #ookditisMDTopZuid.

Reylord (12 jaar) emigreerde 2 jaar geleden met zijn vader en broertje uit de Dominicaanse Republiek naar Nederland. Afgelopen schooljaar ging hij naar de Internationale Schakelklas (ISK) van vakcollege De Hef. Reylord keek uit naar dit nieuwe schooljaar. ‘Er zijn veel lokalen en ik leer daar Engels en Nederlands. Ook koken vind ik heel erg leuk.’ Maar sommige vakken vindt hij ook lastig, zoals Nederlands en rekenen. Om geen achterstand op te lopen in coronatijd, kon hij daar wel wat hulp gebruiken.

Iets terugdoen

‘Toen corona uitbrak, zagen we dat er veel hulp kwam voor ouderen.’, aldus Benthe. Maar ook onder jongeren was veel eenzaamheid. Activiteiten stopten en online onderwijs is moeilijk. In het bijzonder voor jongeren in de ISK. Zij zijn kort geleden in Nederland komen wonen en spreken de taal niet goed. De ouders kunnen daar ook vaak niet bij helpen. Soms hebben ze geen goede wifi of laptop thuis. MDT op Zuid draait om talentontwikkeling van jongeren, ontmoeten en verbinden én iets terugdoen voor Rotterdam Zuid. Daar wilden we ook tijdens corona mee door.’

Huiswerkbegeleiding

Jongeren zoals Nikita schoten te hulp. De muren kwamen op hen af en ze wilden graag iets doen. Nikita (21 jaar) begeleidde een groepje leerlingen met vakken waar ze moeite mee hadden. ‘Bij rekenen worden veel moeilijke, abstracte woorden gebruikt. Dat vond Reylord lastig. Voor mij was het ook een uitdaging, maar ik werd er gaandeweg steeds beter in om woorden te omschrijven en visueel te maken. Bij breuken gebruikte ik steeds mijn handen. Het is mooi om te zien dat hij dat nu ook doet.’

Afbeelding
‘Ik was een soort juf, maar wel heel laagdrempelig. Ik stond naast de leerlingen, niet tegenover. Soms was het een kwestie van samen iets gaan doen.’
Nikita

Kleine en grote stapjes

Dankzij de huiswerkbegeleiding zaten leerlingen niet meer hele dagen thuis te internetten. ‘En breuken zijn nu makkelijker voor me geworden,’ voegt Reylord toe. Benthe: ‘Ik zie dankzij de vrijwilligers een enorme groei bij de kinderen. Zowel in taal en vaardigheden als in zelfstandig werken. Zo was er een meisje dat ik elke dag moest bellen dat er huiswerkbegeleiding was. Toen ik het na een tijdje een keer vergat, was ze er toch. En ook de keren daarna. Alle stapjes, klein en groot, vallen ons op. Soms is naar de begeleiding komen al een stap.’

Band

Volgens Nikita was het heel belangrijk om aandacht te hebben voor de kleine dingen. ‘Iemand groeten of zeggen dat je trots op iemand bent betekent soms al veel. Ik heb echt een band met de leerlingen opgebouwd. Ze kropen uit hun schulp. Ik merkte dat de drempel om naar me toe te stappen steeds lager werd. Het voeren van een normaal gesprek over thuis en wat ze hadden gedaan was ook belangrijk, zo leerden ze de Nederlandse taal.’

Benthe: ‘Er zijn vriendschappen ontstaan tussen leerling en vrijwilligers, ondanks het leeftijdsverschil. Sommigen gingen na de huiswerkbegeleiding samen een hapje eten in de stad of shoppen. Dat contact is heel belangrijk voor deze jongeren met een klein netwerk.

Summer experience

De huiswerkbegeleiding werd enthousiast ontvangen door de leerlingen en school en kreeg steeds meer bekendheid. De begeleiding werd opgeschaald van 2 naar 4 dagen en meer klassen en scholen. Toen de zomervakantie begon en huiswerkbegeleiding niet meer nodig was, bleven jongeren en leerlingen betrokken via activiteiten van de summer experience.

Afbeelding
Jongeren in actie
Jongeren in actie bij #ookditisMDTopzuid

 

‘Tijdens de summer experience staat ook de Nederlandse taal centraal. We organiseren allerlei activiteiten zoals een workshop boksen, muziek maken en het bezoeken van andere plaatsen.’
Benthe

Reylord ging dankzij de summer experience voor het eerst in Nederland naar het strand, samen met zijn broertje Ismael (11 jaar). ‘De zee was niet zo blauw als in de Dominicaanse Republiek, maar er waren wel mooie grote golven. Thuis doe ik dit niet vaak. Het was de mooiste dag van mijn leven.’

Vervolg

Vrijwilliger Nikita is blij dat ze met MDT op Zuid in aanraking kwam. ‘Ik zal deze ervaring altijd met me meedragen en koesteren en nooit stoppen om activiteiten met kinderen te ondernemen. Ook al volg ik een heel andere opleiding.’

MDT op Zuid gaat door met de huiswerkbegeleiding die ze in coronatijd zijn gestart, maar minder intensief. ‘De jongeren kunnen hier altijd komen, of meedoen aan een activiteit zoals het taalcafé.’, voegt Benthe toe. ‘We vinden het belangrijk dat ze gezien worden. Werken met jongeren is mijn passie en ik ben blij dat ik dat bij MDT op Zuid kan doen. MDT moet zo lang mogelijk blijven bestaan.’

Over #ookditisMDTopZuid

#ookditisMDTopZuid is een project voor en door jongeren. Meer dan 100 jongeren deden mee in de rol van begeleider of deelnemer. Ze zijn ‘uit huis gehaald’ en hielpen elkaar met huiswerk, zoals het maken van een planning of begeleiding per vak. Ook taal, coaching en talentontwikkeling kwamen aan bod. Ze waren een luisterend oor voor elkaar en daagden elkaar uit, bijvoorbeeld bij het schrijven van kaarten voor eenzame ouderen. Deze werden verspreid via meerdere verzorgingshuizen. Daar zijn veel warme reacties op gekomen.

De jongeren hebben tijdens het gehele project gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en taal. Ze kregen extra aandacht, toonden meer inzet en behaalden ondanks corona alle schooldoelen. Ze kwamen uit hun isolement en in contact met leeftijdsgenoten en ouderen. Hun zelfvertrouwen is gegroeid en ze hebben plezier gehad. Win-win dus voor zowel de jongere, opvoeders/ouders, leraren als ouderen.

Colofon

Tekst en beeld: Milou Oomens, Doelgroep in beeld