Domein 2.6: mantelzorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Mantelzorgers spelen een sleutelrol in het bieden van ondersteuning en palliatieve zorg aan de patiënt. Mantelzorgers hebben behoefte aan begeleiding, voorlichting, advies en ondersteuning voor en na het
overlijden van de patiënt.

Overzicht projecten Palliantie

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Benieuwd naar wat het Kwaliteitskader voorschrijft over mantelzorg? Dat staat verder uitgelegd op de pagina Mantelzorg volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: