Domein 2.5: interdisciplinaire zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Door een gezamenlijke benadering van actuele en potentiële vragen rondom een patiënt bereik je meer dan iedere vraag apart te benaderen. Dit vraagt om samenwerking en overdracht dat aansluit bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en hun naasten op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.

Overzicht projecten Palliantie

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: