Domein 2.4: individueel zorgplan

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Het gesprek tussen zorgverleners met de patiënt en hun naasten over het beleid en de situatie dat het beste bij hen past, vormt de basis van het dynamisch individueel zorgplan. Zo kan de patiënt zijn eigen regie en zelfmanagement behouden of vergroten.

Overzicht projecten Palliantie

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: