Domein 2.2: gezamenlijke besluitvorming

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Zorgverleners gebruiken gezamenlijke besluitvorming bij het nemen van belangrijke beslissingen. Dat betreft samen met de patiënt en naasten tot besluiten komen die het beste passen bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt in de palliatieve fase.

Projecten op gezamenlijke besluitvorming

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: