Domein 2.1: markering

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Vroege herkenning van de palliatieve fase vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. Het gaat om zorg waarbij kwaliteit van leven en sterven voorop staat en waarin de voor- en nadelen in het licht daarvan tegen elkaar worden afgewogen.

Overzicht projecten Palliantie

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Meer achtergrondinformatie over proactieve zorgplanning in het kwaliteitskader kunt u lezen in ons bericht Proactieve zorgplanning volgens Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland

De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: