‘Mensen met een lage sociaal-economische status, zijn het grootste slachtoffer’

Interview met sociaal verpleegkundige Marjon van Aalten
‘Tijdens de eerste lockdown viel een deel van onze werkzaamheden weg, omdat we geen huisbezoeken meer konden doen. We hadden dus ruimte om als team de noodlocatie voor dak- en thuislozen met corona uit de grond te stampen.', vertelt sociaal verpleegkundige Marjon van Aalten.

Ondertussen is het stof neergedaald en is het helder wie wat doet. Zo hebben we de wijkverpleging van het Leger des Heils gevraagd de opgenomen patiënten 2x per dag te controleren. Wel hebben we nog van 9 tot 5 bereikbaarheidsdienst voor organisaties die cliënten willen laten opnemen.

Huisbezoeken weer opgepakt

Mijn eigenlijke functie, op huisbezoek gaan bij mensen met een vervuild huis, kwam door die eerste lockdown tijdelijk stil te liggen. Ik ben afhankelijk van instellingen, woningcorporaties en hulpverleningsinstanties die een melding bij ons doen. Zij kwamen in die periode niet of nauwelijks bij mensen thuis, dus de meldingen liepen terug. Nieuwe meldingen pakten we alleen op bij spoed. Maar deze groep mensen heeft onze zorg nodig. Toen er weer meer mogelijk was, hebben we onze huisbezoeken weer opgepakt, voor zover dat ging op 1,5 meter afstand en met mondkapje.

Trots

Ik ben trots dat het ons lukt om in deze lastige periode met veel thuiswerken en overleggen via Teams de zorg voor de allerkwetsbaarsten toch door te laten gaan. Ook al hebben we een klein team met af en toe zieken, we doen het gewoon omdat we vinden dat het nodig is. Want als er iets is duidelijk geworden tijdens deze crisis, is het dat mensen met een lage sociaaleconomische status het grootste slachtoffer zijn. Zij lopen het hoogste risico om corona te krijgen. Ze hebben vaak niet de mogelijkheid om thuis te werken en vallen vaker in de risicogroepen.

Denk ook aan arbeidsmigranten die hutje mutje in bijvoorbeeld slachterijen werken of hun baan daardoor vaak ook hun huis kwijtraken. Het aantal arbeidsmigranten op onze spreekuren is flink gestegen.

Marktwerking afschaffen

Ik hoop heel erg dat we afstappen van de marktwerking in de zorg. Je ziet gelukkig dat de noodzaak daarvoor door corona ook doorgedrongen is tot de politiek. Maar of het ook echt gaat gebeuren? Dat ligt aan het nieuwe kabinet. Meer doorstroom in de huizenmarkt en meer geld naar de zorg zodat wij de ruimte krijgen om dingen écht goed te doen, staan ook op mijn wensenlijst. Ik zou het mooi vinden als de gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen mensen minder zouden worden.’

Dag van de Verpleging

12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, is de internationale dag van de verpleging. Een dag om de verpleging te bedanken en aandacht te vragen voor de (ontwikkelingen in de) beroepsgroep. In 2020 stond de verpleging door de coronacrisis dagelijks in het middelpunt. Terecht, want verpleegkundigen werken in alle sectoren binnen de gezondheidszorg en hebben in deze coronatijden een cruciale rol in preventie, behandeling, nazorg en ondersteuning. Daarom hebben we toen 8 verpleegkundigen en een lector gevraagd naar hun visie op de ontwikkeling van hun vak in relatie tot de coronapandemie. In mei 2021 hebben we een aantal van hen gevraagd om terug te blikken op het afgelopen jaar en opnieuw naar de toekomst van het vak te kijken.