Interview | Wat kunnen we leren van Create Health?

CHIWaWA: een meta-analyse op de projecten van Create Health
Zorgen dat de creatieve industrie en de zorgsector elkaar kunnen versterken door samen te werken. Dat was vanaf het begin het doel van het programma Create Health. Om te zorgen dat iedereen op het snijvlak van zorg en creatie kan profiteren van dit initiatief, werd een meta-analyse gedaan. Het overkoepelende project Creative & Health Ways of Working Analysis (CHIWaWA) maakt duidelijk hoe de werelden van design, techniek en zorg succesvol tot elkaar kunnen komen.

Verschillende werelden samenbrengen

Remko van der Lugt is lector Co-Design bij Hogeschool Utrecht. Hij was blij met de call voor een overkoepelend onderzoek rond Create Health. “Het is belangrijk om te leren over de verbinding tussen de werelden van ‘create’ en ‘health’”, vindt hij. “Heel goed dus dat Create Health die verbinding niet alleen wilde faciliteren, maar ook wilde observeren en er lessen uit trekken. Samen met het lectoraat Onderzoekend Vermogen van Hogeschool Utrecht heb ik een voorstel geschreven om dit te doen. We waren heel blij toen we het project toegekend kregen. In dit programma komen verschillende werelden bij elkaar en het was interessant en leerzaam om te zien wat er dan gebeurt.”

Tijd voor wederzijds begrip

Meta-onderzoeker Marieke Zielhuis stapte in toen de daadwerkelijke observaties van de projecten begonnen. Zij vertelt: “Wat ons tijdens de observaties opviel, was dat binnen de projecten veel tijd is gestoken in het snappen van elkaars werkwijze en perspectief. Dat is heel waardevol: door daarin aan de voorkant te investeren, heb je een veel effectiever proces. Het werken gaat soepeler en er ontstaat sneller duidelijkheid over de volgende stap. Omdat het proces van je in elkaars ideeën en zienswijze te verdiepen vaak niet is ingeschreven in de projectvoorstellen, voelt het misschien als ‘iets erbij’. Maar deelnemers waren het erover eens dat dit een essentiële stap is.”

Afbeelding
Door te investeren in het snappen van elkaars werkwijze en perspectief heb je een veel effectiever proces.
Marieke Zielhuis
Onderzoeker binnen CHIWaWA

Verschillende manieren om elkaar te snappen

“Mooi om te zien, is dat er veel verschillende manieren werden gebruikt om tot wederzijds begrip te komen”, vertelt Remko. “Sommige projectpartners gingen in gesprek, anderen gingen eerst afzonderlijk te werk en leerden van elkaar, en weer anderen gebruikten een soort pingpong-manier. In dat laatste geval voegden de verschillende partners vanuit hun eigen expertise om beurten eigenschappen van de doelgroep en hun journey toe aan een ijkpersoon of persona. Zo ontstond een vollediger beeld van het te tackelen probleem en de mogelijke oplossingen. In het boek ‘Create Health Ways of Working’ doen we een weergave van alle verschillende manieren waarop de cocreatie in projecten vorm heeft gekregen. Aanvullend hebben we een bestaande tool doorontwikkeld om dit proces te faciliteren, zodat partners in volgende projecten daarmee kunnen werken. Deze geeft voor en tijdens het project inzicht in: hoe zien wij dit project, waar staan we en hoe gaan we nu verder?”

Diepe betrokkenheid van de doelgroep

Een andere waardevolle bijdrage van het project, was de observatie van de werkwijze rond een meer algemene onderzoeks-uitdaging. Remko: “Het betrekken van de doelgroep was in alle projecten extreem moeilijk. Mensen met obesitas, dementie en eenzaamheid zijn nu eenmaal lastig te bereiken. En helemaal in tijden van een pandemie! In plaats van heel veel mensen proberen te includeren in hun onderzoek, kozen onderzoekers er noodgedwongen voor om dieper en langer betrokken te zijn met minder mensen. De meerwaarde daarvan bleek dat zij tot diepere inzichten en daadwerkelijke cocreatie met de doelgroep konden komen.” Marieke: “Ook post pandemie zijn de gekozen werkwijzen een waardevolle inspiratie. Zeker omdat bepaalde groepen mensen overbelast raken doordat zij voor veel onderzoeken worden gevraagd.”

Het systeem verandert

Create Health heeft een impuls gegeven aan het samenbrengen van twee werelden. En langzaam maar zeker komen die werelden echt dichter bij elkaar, ziet Remko: “Een paar jaar geleden was het ondenkbaar om designprincipes in zorgonderzoek te hanteren. Dat wordt gelukkig steeds normaler. Je ziet zelfs dat er beroepen ontstaan op het snijvlak van die twee werelden. In dit programma zagen we verschillende PhD-studenten met een rol midden tussen de creatieve kant en het zorgveld. Dit soort ontwikkelingen zijn uiterst waardevol om het systeem van onderzoek doen te veranderen, zodat we tot nieuwe, verrassende inzichten kunnen komen die ons verder brengen. Om het systeem écht te veranderen zijn nog veel duwtjes in de goede richting nodig, maar ik weet zeker dat het betere, nuttigere en meer betekenisvolle e-health-innovaties oplevert."

Afbeelding
Ontwikkelingen zoals Create Health zijn waardevol om de traditionele manier van onderzoek doen te veranderen, zodat we tot nieuwe, verrassende inzichten komen.
Remko van der Lugt
Lector Co-Design bij Hogeschool Utrecht

Meer informatie

  • De projectleiders van CHIWaWA publiceerden het boek ‘Create Health Ways of Working: Insights from ten eHealth innovation research projects’ waarin zij de inzichten presenteren uit het meta-onderzoeksproject. Download hem hier gratis.
  • Op deze webpagina van de Hogeschool Utrecht vindt u methoden, richtlijnen en voorbeelden om de samenwerking tussen de creatieve industrie, zorg en welzijn verder te brengen.