Duurzaamheid in uw dagelijkse praktijk

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: 'Schakelen naar de toekomst'
In de sessie Duurzaamheid in uw dagelijkse praktijk zijn de deelnemers onder begeleiding van Caroline Moermond van het RIVM met elkaar in gesprek gegaan over de uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid binnen de zorgsector. In deze sessie ligt de focus op duurzaamheid met betrekking tot het milieu.

Sessievoorzitter:

Sprekers:

Rob Nelissen: Duurzaamheidsinitiatieven door een geneesmiddelenfabrikant

De sessie wordt afgetrapt met 2 inspirerende pitches van goede voorbeelden uit de praktijk.
Rob Nelissen van Organon deelt een aantal duurzaamheidsinitiatieven vanuit het perspectief van een geneesmiddelenfabrikant. Van duurzame gebouwen tot verantwoorde productieprocessen, de presentatie laat verschillende manieren zien hoe Organon inzet op duurzaamheid. Naast interne aanpassingen in het bedrijf, zijn er ook veel mooie stappen bereikt door samen te werken met andere partijen zoals bijvoorbeeld de toeleveranciers. 

Marcel Schinkel: Duurzame zorg binnen ziekenhuizen

Marcel Schinkel van het UMC Utrecht brengt het perspectief van duurzame zorg binnen ziekenhuizen naar voren. Hij laat zien hoe er door het Green Team van het ziekenhuis wordt gewerkt aan de doelen vanuit de Green Deal. Schinkel benadrukt het belang van gepast medicijngebruik en het minimaliseren van verspilling. Hij geeft meerdere mooie voorbeelden van wat er al bereikt is. Bijvoorbeeld door het gebruik van lang houdbare steriele spuiten in plaats van kort houdbare lokale bereidingen is de verspilling teruggebracht van 31% naar slechts 5%. 

 

Afbeelding
portret Marcel Schinkel tijdens GGG-congres 2024
Door het gebruik van lang houdbare steriele spuiten in plaats van kort houdbare lokale bereidingen is de verspilling teruggebracht van 31% naar slechts 5%.
Marcel Schinkel
UMC Utrecht

Zelf aan de slag

Na deze pitches gaan de deelnemers zelf aan de slag met hun eigen ideeën en vragen voor verschillende duurzaamheidsuitdagingen. Met een gevarieerde groep van professionals uit verschillende takken van de zorg, waaronder huisartsen, apothekers, ziekenhuismedewerkers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties, worden verschillende standpunten en ervaringen gedeeld. 

Elke deelnemer wordt gevraagd op een kaart 1 idee op te schrijven voor een kans voor verduurzaming in hun praktijk. Vervolgens worden de ideeën uitgewisseld en door 4 andere deelnemers van een score voorzien tussen de 1 en 10. De kaarten met de hoogste scores worden in kleine groepen verder uitgewerkt. Op deze manier werken de deelnemers aan 5 belangrijke thema’s: Papierloos werken, heruitgifte van (dure) medicijnen, de patiëntreis, gepaste aflevergroottes en het gepast voorschrijven van medicijnen. 

Er worden waardevolle kansen geïdentificeerd bijvoorbeeld in de uitgifte van medicatie. In plaats van in een keer een voorraad voor een jaar mee te geven, kan er in eerste instantie medicatie voor een kortere periode gegeven worden. Er kan dan een online evaluatie plaatsvinden om te bepalen of er gestopt moet worden met de medicatie, vervolgmedicatie gegeven moet worden of dat er een gesprek met een arts nodig is. De zorgverzekeraars worden in meerdere voorstellen geïdentificeerd als belangrijke partner om veranderingen mogelijk te maken. De manier waarop medicatie en het werk van apothekers en artsen vergoed wordt, heeft veel invloed op het gepast voorschrijven en meegeven van medicijnen. 

Ook bij de andere onderwerpen zijn goede ideeën en mogelijke oplossingen besproken. Het blijkt wel dat niet alles direct implementeerbaar is, omdat er bijvoorbeeld regelgeving aangepast dient te worden. Daarom is het belangrijk om meerdere partijen te betrekken bij duurzame zorg. 

Al met al heeft deze sessie een waardevolle gelegenheid geboden aan professionals uit de zorgsector om ideeën uit te wisselen, nieuwe inzichten op te doen en gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor de gezondheidszorg.