Eerste hulp bij geneesmiddelenontwikkeling - Meetup CCMO CBG ZIN FAST

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
Meet the regulators, dat stond centraal in deze sessie. Samenwerking tussen organisaties die innovatoren ondersteunen in geneesmiddelenontwikkeling is een belangrijke randvoorwaarde om nieuwe therapieën zo snel en efficiënt mogelijk naar de patiënt te brengen.

Sessievoorzitters

  • Dr. ir. Marjon Pasmooij, CBG
  • Dr. Benien Vingerhoed-van Aken, FAST

Sprekers

  • Stan van Belkum, CCMO
  • Drs. Marijke de Vries, Zorginstituut Nederland
  • Drs. Leon Bongers, CBG
Afbeelding
Alle sprekers van subsessie C tijdens het GGG-congres 2023
Van links naar rechts: Benien Vingerhoed-van Aken, Marjon Pasmooij, Leon Bongers, Marijke de Vries en Stan van Belkum lichten ieder hun eigen organisatie toe.

In de sessie laten Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en FAST (Centre for Future Affordable Sustainable Therapy development) gezamenlijk zien wie welke rol heeft in geneesmiddelenontwikkeling en hoe wordt samengewerkt om nieuwe ontwikkelingen zo passend mogelijk te ondersteunen.
Tijdens de sessie zijn de volgende onderdelen toegelicht:

  • medisch ethische beoordeling van klinische studies door Stan van Belkum (CCMO)
  • de registratiebeoordeling door Leon Bongers (CBG)
  • de vergoedingssystematiek door Marijke de Vries (ZIN)
  • het ondersteunen van innovatoren door de keten heen door Benien Vingerhoed (FAST)

Daarna hebben de onderzoekers tijdens deze Meetup de mogelijkheid om medewerkers van de CCMO, CBG, ZIN en FAST te ontmoeten en vragen te stellen over het traject van het op de markt brengen van een medicijn en de verschillende interactiemogelijkheden met CCMO, CBG, ZIN en de EMA.

Afbeelding
Portret Marjon Pasmooiij tijdens GGG-congres 2023
Sessievoorzitter Marjon Pasmooij

De ‘take home message’ is: durf in gesprek te gaan met de autoriteiten om samen de juiste route te bepalen.
De verschillende autoriteiten hebben mogelijkheden om geneesmiddelenontwikkelaars te ondersteunen en nodigen hen dan ook van harte uit om de autoriteiten al in een vroeg stadium van de geneesmiddelen ontwikkeling te benaderen.