Cirkelen Rond Je Onderzoek: implementatie als eerste stap in het onderzoek

Onderdeel van Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
ZonMw vindt het belangrijk dat de resultaten van onderzoek hun weg vinden in de praktijk. Vaak worden degenen die met de inzichten aan de slag moeten gaan, echter pas laat betrokken. Zo wordt soms pas na een lang onderzoekstraject duidelijk of dat wat onderzocht werd, goed aansluit bij waar zorgprofessionals tegenaan lopen. Een nauwe samenwerking tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk is noodzakelijk voor het realiseren van impact.

ZonMw gaf opdracht aan de HU tot het ontwikkelen van een methode die hier een betere invulling geeft aan samenwerking tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.  Hieruit is Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO) ontstaan. We vertellen je graag meer over CRJO.

Samenwerken aan implementatie

Samenwerken in onderzoek is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt bijvoorbeeld van zorgprofessionals dat zij zich ontwikkelen in het formuleren van onderzoeksvragen; maar ook dat onderzoekers leren zich flexibel op stellen in het proces. Zo blijven de praktijk en het onderzoek met elkaar in verbinding. Samen met de Hogeschool Utrecht ontwikkelde ZonMw vanuit het programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) de methodiek CRJO. Deze methodiek ondersteunt indieners van een onderzoeksaanvraag in het samen opzetten van onderzoek.

Dr. Daan Andriessen (lector onderzoekend vermogen, Hogeschool Utrecht): “ZonMw liep er tegenaan dat veel onderzoekers nog vrij traditioneel denken over onderzoek doen. We experimenteerden daarom met workshops en rollenspellen, allereerst voor commissieleden en medewerkers van ZonMw. Door hen in de huid te laten kruipen van ervaringsdeskundigen of zorgverleners er meer begrip voor verschillende perspectieven. Dat bleek heel waardevol. We waren van mening dat de impact van onderzoek zou kunnen worden vergroot door al voor de start mensen uit de praktijk mee te laten denken over een onderzoek.”

Cirkelen Rond Je Onderzoek

In CRJO worden samenwerkingsverbanden van onderzoekers en vertegenwoordigers uit de (zorg)praktijk uitgedaagd om vanuit verschillende perspectieven de doelen van hun project te formuleren en om na te denken over de verschillende rollen in het onderzoeksteam. Zo wordt van tevoren al goed nagedacht over hoe de resultaten kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk.

Daan Andriessen: “Bij CRJO start het werken aan implementatie al voordat er een letter aan het onderzoeksplan is geschreven. Ook gaat het ervan uit dat de impact niet pas begint na afloop van het onderzoek, maar dat met het onderzoek zelf ook al positieve verandering kan worden gerealiseerd. De sleutel hiertoe is het gelijkwaardig samenwerken met alle actoren die bij een bepaalde kwestie zijn betrokken. In een serie van vier workshops werken zij toe naar een gedragen onderzoeksvoorstel dat goed aansluit bij de praktijk.”

Wat levert het op?

In zekere zin was ook de ontwikkeling van CRJO zelf een (actie)onderzoek. Gaandeweg leerden we steeds beter wat in een dergelijk traject wel en niet werkt en wat het deelnemers oplevert:

Daan Andriessen: “Samen met behulp van CRJO een onderzoeksvoorstel ontwikkelen, schept een band en zorgt voor meer draagvlak bij betrokkenen. Het helpt om genuanceerder en vanuit meerdere perspectieven naar een kwestie te kijken en een voorstel te ontwikkelen voor onderzoek dat niet alleen kennis ontwikkelt maar ook bijdraagt aan verandering, professionalisering en de ontwikkeling van praktische hulpmiddelen.”

Niet alleen voor deelnemers is het traject waardevol, ook ZonMw zelf heeft er veel van geleerd.

Marije Blok (senior programmamanager LZO): “Als ZonMw hebben we een wettelijke taak om bij te dragen aan de versterking van de kennisinfrastructuur. Als we impact willen maken, is het van belang in te zetten op de juiste onderzoeksthema’s en daarbij passende vormen stimuleren. CRJO ondersteunt indieners en draagt zo bij aan betere onderzoeksvoorstellen aanvragen. Ook buiten het LZO programma stimuleren collega’s praktijkgericht onderzoek. De volgende stap is samen te kijken hoe ook zij kunnen profiteren van deze methodiek.”

Zelf aan de slag met implementatie?

Op de website Cirkelen rond je onderzoek Light | Hogeschool Utrecht  vind je een uitgebreide handreiking en een aantal kennisclips. Het advies is daarbij om goed te kijken welke werkvormen in jouw situatie zinvol zijn en je eigen traject te ontwerpen. Het gehele traject doorlopen is erg arbeidsintensief. Nog belangrijker is misschien wel het hanteren van de onderliggende principes van meerstemmigheid, respect en elkaar (tijdig) persoonlijk ontmoeten.