Beantwoording van kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Interviewreeks
Om de huisartsenzorg op het huidige hoge niveau te houden, is kennisontwikkeling én de verspreiding van deze kennis nodig. Daarom financieren we vanuit ons Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde onderzoeken gericht op de beantwoording van kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Enkelvoudige en complexe vragen

De 200 vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde worden geconcretiseerd in onderzoekbare kennisvragen, waarbij enkelvoudige en complexe onderzoeksvragen worden onderscheiden. Beantwoording van complexe onderzoeksvragen vergt een andere aanpak dan beantwoording van enkelvoudige onderzoeksvragen. 

Onderzoek doen in de eerstelijnszorg kent veel uitdagingen. Daarom bevorderen we de onderlinge uitwisseling tussen projecten en faciliteren we de dialoog over ingewikkelde vraagstukken (zoals hoe doe je goed onderzoek, inclusieproblematiek, delen van data). Deze interviewreeks is één van de manieren om die kennis te delen. Huisarts(onderzoekers), programmacommissieleden en andere betrokkenen vertellen hoe zij bijdragen aan kennisontwikkeling en versterking van de kennis- en onderzoeksinfrastructuur, om zowel onderzoek als huisartsenzorg op het huidige hoge niveau te houden.  

Afbeelding

Interview met commissievoorzitter Wim Stalman

Welke kennis hebben huisartsen nodig om hun essentiële rol in passende en duurzame zorg te leveren? Dat vraagt niet alleen om medische kennis, maar ook om kennis over samen beslissen, samenwerking in de eerste lijn en organisatie van zorg.

Enkelvoudige onderzoeksvragen

Het doel is van de onderzoeksprojecten naar enkelvoudige onderzoeksvragen die wij financieren, is om met bijvoorbeeld een literatuurstudie en/of gebruik makend van bestaande data, zoals de Nivel- of universitaire netwerk-zorgregistraties, of met een relatief eenvoudig onderzoeksdesign, in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Begin 2021 zijn de eerste 7 projecten van start gegaan. Eind 2023/begin 2024 zijn nog eens 7 projecten gestart.

Complexe onderzoeksvragen

Het doel is van de onderzoeksprojecten naar enkelvoudige onderzoeksvragen die wij financieren, is het beantwoorden van complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Daarvoor is een ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig. Kenmerkend voor dit onderzoek is een groot aantal interacterende componenten in de interventie- en controlegroep, (soms aanzienlijke) gedragsverandering bij aanbieders of patiënten, een groter aantal groeps- of organisatieniveaus dat geadresseerd moet worden, een fors aantal en variatie in uitkomstmaten en een hoge mate van flexibiliteit of aanpassing bij ontwikkeling en/of uitvoering van de interventie. Begin 2022 zijn 4 projecten van start gegaan.

ZonMw en huisartsenzorg

Voor patiënten is de huisartsenpraktijk vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Daarom investeren we op verschillende manieren in de ontwikkeling van kennis voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. Het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde is daar één van.

> Bekijk al onze activiteiten op gebied van huisartsenzorg

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
kphag [at] zonmw.nl

Shamala Kotte

Programmasecretaris
kphag [at] zonmw.nl

Louise van Muijlwijk-Emons

Programmasecretaris
kphag [at] zonmw.nl

Mamta Roepnarain

Clusterassistent
kphag [at] zonmw.nl