Opbrengsten en resultaten Actieonderzoek Innovatieve Zorg 2018

Terugkoppeling projectenbijeenkomst
In 2018 zijn de eerste 4 actieonderzoeken van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg gestart. Benieuwd naar de eerste ervaringen?
Bekijk dan de videoverslagen van projectleidersbijeenkomsten in juni en december waarin actieonderzoekers en commissieleden tips en ervaringen uitwisselden.

Projectleidersbijeenkomst december 2018

Bekijk het videoverslag van de bijeenkomst op 17 december 2018 op YouTube:

Afbeelding
Screenshot videoverslag ZonMw-bijeenkomst Actieonderzoek Innovatieve Zorg

Projectleidersbijeenkomst juni 2018

Bekijk het videoverslag van de bijeenkomst op 28 juni 2018 op YouTube:

Afbeelding
Screenshot videoverslag ZonMw-bijeenkomst Actieonderzoek Innovatieve Zorg

Colofon

Programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg

In het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt naar oplossingen gezocht voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. In de projecten wordt kennis ontwikkeld over innoverende en vernieuwende processen en oplossingen/methodieken in de zorg. Door en tijdens het vernieuwen en verbeteren van zorg wordt kennis opgedaan, waarbij mensen in de zorgpraktijk zich tegelijkertijd professioneel ontwikkelen. De geleerde lessen die hieruit voortvloeien, kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling elders.

Doel

Het doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënten/cliënten in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. De focus ligt op procesinnovaties, waar ICT en eHealth onderdeel van kunnen uitmaken, als ondersteuning aan het proces.