EAPC congres voor palliatieve zorg

15-17 juni 2023, De Doelen, Rotterdam
Wilt u kennis opdoen over gelijkheid en diversiteit in de palliatieve zorg? De European Association for Palliative Care is een internationale organisatie die zich wijdt aan het opdoen en verstrekken van kennis over palliatieve zorg. Meld u dan aan voor het EAPC congres.

Doel van het EACP congres

De European Association for Palliative Care (EAPC) is een ledenorganisatie van professionals op het gebied van palliatieve zorg die zich inzet voor de ontwikkeling van palliatieve zorg internationaal. De organisatie bevordert en deelt palliatieve zorgeducatie, onderzoek, beleid, en evidence-based practices. De EAPC streeft ernaar om palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die dat nodig heeft.

Elk jaar organiseert de EAPC een congres over palliatieve zorg voor zijn leden, internationale palliatieve zorgnetwerken en de gemeenschap. Dit jaar vindt het 18e congres in De Doelen plaats in Rotterdam. Met als thema: gelijkheid en diversiteit. Op het congres delen verschillende sprekers belangrijke informatie en innovaties over palliatieve zorg op het gebied van gelijkheid en diversiteit, uit diverse invalshoeken.

Programma congres

De EAPC organiseert een breed programma gedurende de 3 dagen van het congres. Naast een groot aantal sprekers vinden activiteiten zoals workshops, prijsuitreikingen en netwerk sessies plaats. Vind meer informatie over alle evenementen in de programmaplanner.

Wie kan deelnemen aan het congres?

Het congres is voor EAPC leden, zorgprofessionals en studenten.

Waar kunt u zich aanmelden?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit congres? Dan kunt u zich aanmelden via de website van de EAPC.

ZonMw en diversiteit in de palliatieve zorg

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid en passende zorg. Ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur of culturele achtergrond. In de palliatieve fase kunnen wensen en behoeften rondom het levenseinde anders zijn voor mensen met verschillende culturele achtergronden. Daarom financieren we vanuit ons programma Palliantie in onderzoek en stimuleren we betrokkenheid van deze mensen in onderzoek zodat iedereen de juiste zorg krijgt.