Kinderen die een (echt)scheiding meemaken, hebben daar vaak last van. Hun schoolprestaties lijden er bijvoorbeeld onder, of hun zelfbeeld kan een knauw krijgen. Gerichte steun in het omgaan met de scheiding kan problemen helpen voorkomen, zo blijkt uit twee studies naar de programma’s KIES en Dappere Dino’s.

Per jaar krijgen in Nederland zo’n zeventigduizend thuiswonende kinderen te maken met (echt)scheiding van hun ouders. Onderzoek laat zien dat deze kinderen gemiddeld minder goed presteren op school en meer gedragsproblemen vertonen. KIES en Dappere Dino’s ondersteunen kinderen in het leren omgaan met de scheiding. In een spel- en praatgroep wisselen zij ervaringen uit en bieden elkaar steun. Ook leren ze vaardigheden in het oplossen van problemen. Niet om de ouders weer bij elkaar te krijgen – wat kinderen soms hopen te bereiken – maar om bespreekbaar te kunnen maken waar ze mee zitten.

Kinderen die meedoen met KIES scoren op een aantal gebieden significant beter dan kinderen uit een vergelijkbare controlegroep. Zij begrijpen de situatie beter en weten ook beter dat de scheiding niet hun schuld is. Ook bij Dappere Dino’s zijn de resultaten positief. Deelnemende kinderen uit groep 3 en 4 noemen het een veilige plek om over gevoelens te praten, hebben vriendjes gemaakt en nieuwe manieren geleerd om problemen op te lossen.

KIES wordt al op grote schaal toegepast in het basisonderwijs. Een behoeftepeiling bij jongeren uit het voortgezet onderwijs laat zien dat KIES deze groep aanspreekt, maar wel moet worden aangepast (minder spel en meer praten). Voor de implementatie van Dappere Dino’s is allereerst het opleiden van nieuwe trainers van belang. Daarnaast gaat het erom gesprekken te voeren met gemeenten en zorgverzekeraars. De ontwikkelaars van beide programma’s werken bij de implementatie en doorontwikkeling van de programma’s nauw samen. Niet alleen onderling maar ook met andere aanbieders van steun na een scheiding. Ook namen zij het initiatief tot het Samenwerkingsverband Ondersteuning Scheidingskinderen (SOS).

Download

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website