Parel voor Maria Jansen

Voor haar aanjagende rol in de samenwerking tussen beleid, onderwijs, onderzoek en praktijk heeft Maria Jansen op 9 april 2015 een ZonMw parel ontvangen. Zij kreeg deze uit handen van Jan Bouwens, programmacoördinator preventie van ZonMw, op het Nederlands Congres Volksgezondheid. Maria Jansen is coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en bijzonder hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid.

Lees meer

Parel voor verbeteren van patiëntveiligheid bij operaties

AMC-anesthesiologen Bart Geerts en Denise Veelo hebben de zorg voor hoogrisicopatiënten die een operatie moeten ondergaan veiliger gemaakt door de introductie van ‘goal-directed fluid therapy’ in Nederland. Daarom  ontvingen zij op 2 oktober 2015 tijdens de Wetenschapsdag voor anesthesiologen een ZonMw parel.

Lees meer

Parel voor patiëntenparticipatie Goed Gebruik Geneesmiddelen

Op 16 april 2015 ontvingen projectleider Marilou Muris-Nyst en voorzitter Gerdi Verbeet van patiëntenfederatie NPCF een ZonMw Parel voor hun werk in een pilotproject rond patiëntenparticipatie. Daarin beoordeelde een patiëntenpanel met ervaringsdeskundigen de onderzoeksaanvragen van onder meer het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) vanuit patiëntenperspectief. ZonMw noemt de bijdrage van het patiëntenpanel ‘zeer relevant en vooruitstrevend’.

Lees meer

Parel voor oudertraining aan kansarme gezinnen

Incredible Years – in het Nederlands ‘Pittige Jaren’ - is een trainingsprogramma waarin ouders van kinderen met probleemgedrag in 14 weken aan de hand van videobeelden oplossingen bedenken voor lastige opvoedsituaties. Het gaat daarbij om gezinnen met kinderen die bijvoorbeeld niet willen luisteren, driftbuien hebben en druk gedrag vertonen, waarop de ouders vaak reageren met straffen of soms slaan.

Lees meer

Parel voor 'Even Buurten'

Even Buurten bevordert de sociale samenhang in de wijk. Met als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen in hun eigen huis. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de huidige hervormingen in de langdurige zorg. Het project is uitgevoerd door de gemeente Rotterdam en is gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Inmiddels maakt Even Buurten structureel onderdeel uit van de werkwijze van twaalf Rotterdamse wijkteams. In nog dertig andere wijken wordt onderzocht hoe de methodiek toegepast kan worden. Ook in Groningen en Zeeland lopen projecten volgens de Even Buurten-aanpak.

Lees meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website