Parelproject Ondervoeding

Ondervoeding komt veel voor bij ziekenhuispatiënten. Maar liefst 25 tot 40 procent van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, heeft ondervoeding. Dit leidt tot gezondheidsproblemen zoals doorliggen (decubitus), slechte wondgenezing, infecties en zelfs overlijden. Vroegtijdige herkenning en een gecoördineerde aanpak van ondervoeding zijn dan ook essentieel voor goede zorgkwaliteit.

Lees meer

Parelproject ParkinsonNet

De behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson vraagt van zorgverleners specifieke kennis en vaardigheden. In ParkinsonNet werken speciaal getrainde zorgverleners regionaal samen.

Lees meer

Parelproject huidkweek als alternatief voor dierproeven

Op 1 juli 2009 reikt minister Klink van Volkgezondheid, Welzijn en Sport een ZonMw-Parel uit aan dr. Kees Tensen, hoofd van het onderzoekslaboratorium Huidziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum. De Parel is toegekend voor het succesvol kweken van menselijke huid buiten het lichaam en toepassing daarvan bij onderzoek naar huidkanker en als alternatief voor dierproeven.

Lees meer

Parel voor creatieve vaccinatiecampagne GGD'en

Vaccinatie is de enige echt effectieve bescherming tegen het hepatitis B virus (HBV) dat ernstige (chronische) leverontsteking en zelfs leverkanker kan veroorzaken. In Nederland is het beleid gericht op de vaccinatie van risicogroepen: mensen die door werk, omgeving, gedrag of ziekte in contact komen met besmet bloed of sperma. Sommige risicogroepen zijn gemakkelijk via het medische circuit te bereiken. Maar er zijn ook risicogroepen die moeilijker bereikbaar zijn: mannen die seks hebben met mannen, mensen die werkzaam zijn in de seksindustrie en druggebruikers.

In dit Parelproject stonden laatstgenoemde groepen centraal. Het inenten van hoogrisicogroepen is in het belang van mensen uit deze groepen zelf en vermindert ook de overdracht (transmissie) van het virus. Het is dus een manier om de hele bevolking tegen HBV te beschermen.

Lees meer

Parel bij 10 jaar DO voor betere diagnostiek acute buikpijn

Wanneer een patiënt met buikpijn binnenkomt op een afdeling spoedeisende hulp (SEH), worden er vaak conventionele röntgenfoto's van de buik en borstkas gemaakt. Deze blijken zinloos te zijn. De beste aanpak is om echografie als eerste beeldvormend onderzoek te doen, gevolgd door een CT-scan als de echo geen afdoende verklaring voor de buikpijn biedt. Dat bleek uit de OPTIMA studie van chirurg dr. Marja Boermeester en radioloog prof. dr. Jaap Stoker (AMC, Amsterdam) op de SEH in zes ziekenhuizen, waarvoor het AMC de ZonMw Parel kreeg uitgereikt. De uitreiking vond plaats op 12 november tijdens het jubileumsymposium voor het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO), dat 10 jaar bestaat.

Lees meer

Parel voor 'Better In, Better Out'

Als kwetsbare patiënten voorafgaand aan een open hartoperatie minimaal twee weken intensieve ademhalingstherapie krijgen, gaat het veel beter met hen na de operatie. Dit werd aangetoond in de PORT-studie, onderdeel van het programma 'Better In, Better Out' van het UMC Utrecht.Het project kreeg op 14 november 2009 de ZonMw Parel. Prof. Dr. JLL Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur nam hem, in aanwezigheid van de heren Hulzebos, Van Meeteren, prof. Helders en prof. Brutel de la Rivièra, in ontvangst uit handen van prof. dr. Marcel Levi, vice voorzitter bestuur ZonMw.

Lees meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website