De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, die een grote impact heeft op het dagelijks functioneren. Bij de behandeling zijn verscheidene medische en paramedische professionals betrokken, zoals neurologen, gespecialiseerde verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Om te zorgen dat al deze zorgverleners voldoende kennis en ervaring hebben, is concentratie van de zorg belangrijk.

ParkinsonNet selecteert in elke regio een beperkt aantal zorgverleners. Zij krijgen specifieke bijscholing en continue nascholing over de behandeling van de ziekte van Parkinson volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en de richtlijnen van de diverse beroepsorganisaties. Patiënten in de regio komen vervolgens bij voorkeur bij deze zorgverleners in behandeling.

Uit onderzoek bleek dat de zorg zowel objectief (beoordeeld naar de richtlijnen) als subjectief (tevredenheid patiënten) verbeterde, terwijl de kosten daalden met ruim 700 euro per patiënt per jaar. Mede dankzij de enthousiaste betrokkenheid van alle beroepsverenigingen, is ParkinsonNet inmiddels al in 41 regio's ingevoerd. Het streven is om in 2012 met zo’n 100 ParkinsonNet regio’s landelijke dekking te realiseren.

De groep van neuroloog prof. dr. Bas Bloem en mede-projectleider dr. Marten Munneke onderzocht met een subsidie van het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek de kosteneffectiviteit en de bijdrage aan de zorgkwaliteit van ParkinsonNet. Redenen genoeg dus om dit project een onderscheiding te geven. ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Nieuwe ontwikkelingen

Uiteraard is dit project niet gestopt na de ontvangst van een Parel. Een van de ontwikkelingen is de overeenkomst tussen zorgverzekeraars VGZ en CZ en het Radboudumc over de zorg aan Parkinsonpatiënten.

Artikel in NRC van 4 december 2013

Interesse in huidige stand van zaken?

The British Medical Journal heeft op 20 maart 2014 een artikel geplaatst over ParkinsonNet.

ParkinsonNet: revolutionair zorgconcept voor chronische ziekten

 

Film ParkinsonNet

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website