Ondervoeding in ziekenhuizen

Ondervoeding komt veel voor bij ziekenhuispatiënten. Maar liefst 25 tot 40 procent van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, heeft ondervoeding. Dit leidt tot gezondheidsproblemen zoals doorliggen (decubitus), slechte wondgenezing, infecties en zelfs overlijden. Vroegtijdige herkenning en een gecoördineerde aanpak van ondervoeding zijn dan ook essentieel voor goede zorgkwaliteit.

De Stuurgroep Ondervoeding, die in 2005 werd opgericht, ontwikkelde een effectieve aanpak. Die bestaat uit twee delen: het herkennen van ondervoeding bij opname en een behandelplan. Dr. Hinke Kruizenga (VUmc) ontwikkelde een test, die met drie gerichte vragen goed kan vaststellen of iemand aan ondervoeding lijdt. Vervolgens wordt, met het oog op de korte opnameduur, zo snel mogelijk een behandeling ingezet.

Mr. Anja Evers is verantwoordelijk voor de implementatie in ziekenhuizen, via het programma Sneller Beter pijler 3, dat onder regie van ZonMw wordt uitgevoerd. 50 ziekenhuizen hebben meegedaan in de periode 2006-2008. Mede dankzij de enthousiaste inbreng van verschillende disciplines verliep de implementatie boven verwachting goed. Het percentage patiënten dat bij opname gescreend wordt op ondervoeding bedraagt in de deelnemende ziekenhuizen al meer dan 70 procent. Ook andere ziekenhuizen zijn inmiddels gestart met de aanpak van ondervoeding. De Stuurgroep richt zich nu ook op andere sectoren van de zorg, zoals de verpleeg- en verzorgingshuizen en de eerste lijn.

Het grote succes van dit project, de multidisciplinaire aanpak en de bijdrage aan de kwaliteit van leven van patiënten zijn voor ZonMw aanleiding om het met een Parel te onderscheiden.

ZonMw reikt op 9 juni 2009 de ZonMw Parel uit aan mr. Anja Evers en dr. ir. Hinke Kruizenga van de Stuurgroep Ondervoeding, voor hun daadkrachtige aanpak van ondervoeding in ziekenhuizen. 

Downloads

Meer informatie

  • Programma: Sneller Beter pijler 3
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website