Zicht op Evenwicht is een effectieve cursus die ouderen helpt hun valangst te verminderen en actief te blijven. De interventie kan een belangrijke rol spelen in het zelfstandig blijven wonen van ouderen. De implementatie is een schoolvoorbeeld van een geslaagde innovatiecyclus, waarin onderzoekers, implementatiedeskundigen en praktijkorganisaties nauw hebben samengewerkt.

Jaarlijks zijn er onder Nederlandse 65-plussers meer dan een miljoen valincidenten. Dat maakt vallen tot een groot maatschappelijk probleem. Ruim de helft van de ouderen is bezorgd om te vallen, waardoor ze bijvoorbeeld niet meer gaan wandelen of op bezoek gaan bij familie en vrienden. De cursus Zicht op Evenwicht stimuleert ouderen om weer dingen te doen die ze niet meer durfden. De positieve ervaringen in de cursus vergroten hun zelfvertrouwen, waardoor ze nog meer activiteiten met plezier gaan doen. Een positieve spiraal dus.

Het Centrum Gezond Leven certificeerde Zicht op Evenwicht als ‘waarschijnlijk effectief’. Daarmee is het op dit moment de best beoordeelde cursus op het gebied van valangst en vermijdingsgedrag. Ouderen krijgen meer controle over hun valangst, worden actiever, kunnen zichzelf beter redden en vallen minder. De proefimplementatie van Zicht op Evenwicht was een succesvolle samenwerking van het Trimbos-instituut, Maastricht University en Orbis Medisch en Zorgconcern. Door de betrokkenheid van praktijkorganisaties sloot de implementatie goed aan bij de behoeften en de manier van werken van (thuis)zorgorganisaties en ggz-instellingen.

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website