Nieuwe geneesmiddelen bieden steeds vaker perspectief op een wezenlijk betere behandeling. Maar het prijskaartje aan deze middelen is meestal fors. De toekomstige toegankelijkheid van de farmaceutische zorg vraagt om nieuwe modellen waarmee geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten kunnen worden geïntroduceerd. Fair Medicine werkt aan de ontwikkeling van zo’n model.

Nieuw model in geneesmiddelen- ontwikkeling

Fair Medicine is een stichting die een nieuw model realiseert voor de ontwikkeling van therapieën en geneesmiddelen. Fair Medicine wil betere medicijnen sneller en goedkoper bij patiënten brengen. Dat gebeurt via een nieuw model waarin patiënt, behandelaar, kliniek, uitvinder, producent en investeerder met elkaar samenwerken. Het model maakt de geneesmiddelenvoorziening in Nederland – maar ook daarbuiten – naar verwachting duurzaam en betaalbaar voor de toekomst. De partijen in het proces gaan pas verdienen zodra een middel op de markt komt. De deelnemers zijn open over de kosten die zij daadwerkelijk maken of de bijdrage die ze leveren.

Zij verdienen hun investeringen terug, aangevuld met een maatschappelijk aanvaardbare marge. De totale ontwikkelkosten zijn uiteindelijk veel lager dan in de huidige situatie, omdat de prijsstelling wordt bepaald door de reële ontwikkel- en productiekosten plus een duidelijk omschreven marge.

De kabinetsvisie op geneesmiddelen

In de Kamerbrief ‘Visie op geneesmiddelen’ van 29 januari 2016 (kenmerk 899467-145972-GMT) schrijft minister Schippers van VWS dat het kabinet ruimte wil scheppen voor nieuwe ideeën, samenwerkingsverbanden en modellen om geneesmiddelen te ontwikkelen en tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs op de markt te brengen. In Fair Medicine hebben alle partijen hetzelfde doel voor ogen en door gedeeld eigenaarschap vindt een evenredige verdeling plaats van opbrengsten en risico’s. Dit initiatief laat zien dat helderheid over de opbouw van de kosten wel degelijk mogelijk is. Creatieve ideeën verdienen een kans om zich te bewijzen in het bijdragen aan een duurzame omslag in de sector. Als aanmoediging voor het pionierswerk met het nieuwe model ontving Fair Medicine op 7 april 2016 een ZonMw Parel.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website