Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Een protocol dat door het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) ontwikkeld is, helpt om kindermishandeling eerder te ontdekken. Het protocol is gericht op het herkennen van signalen bij ouders, niet bij kinderen.

Elk jaar opnieuw worden meer dan 100.000 kinderen in Nederland mishandeld. Diverse partijen nemen initiatieven om hier iets aan te doen. Een succesvol initiatief is het zogeheten Haaglanden protocol, een instrument dat gebruikt wordt door artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp (SEH). Als SEH-medewerkers vermoeden dat ouders hun kinderen geen veilige omgeving kunnen bieden, trekken zij aan de bel. 

Als een vader of moeder op de spoedeisende hulp binnenkomt, stelt de arts of verpleegkundige op basis van het protocol vast of er sprake kan zijn van een zorgwekkende thuissituatie voor het kind. Dit is het geval als de vader of moeder a) slachtoffer is van huiselijk geweld, b) een suïcidepoging heeft gedaan of c) te veel drugs of alcohol heeft gebruikt. Als een ouder een van deze kenmerken heeft, meldt de SEH-medewerker het kind of de kinderen aan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Over het effect van het protocol is geen twijfel mogelijk: onderzoek wijst uit dat de melding bij 91 procent van de kinderen inderdaad terecht blijkt. Driekwart van deze kinderen was nog niet bekend bij het AMK. Mede op basis van deze resultaten is besloten dat alle ziekenhuizen een kindcheck moeten gaan invoeren. De nieuwe website Oudermeldingen zal de verspreiding van het protocol versnellen. 

Download

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website