Prof. Dr. Martine Bouman heeft op 12 april tijdens het Nederlandse Congres voor Volksgezondheid een Parel gekregen voor haar werk op het terrein van innovatieve gezondheidscommunicatie.
Bouman, oprichter en directeur van het Centrum Media&Gezondheid (CMG), werkt vanuit de visie dat er geen moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan, wel vormen van informatieoverdracht die bij bepaalde groepen niet aanslaan. Haar projecten zijn oorspronkelijk van aanpak, leveren verrassende inzichten op en brengen steeds nieuwe onderzoeksmethoden voort.

Kwetsbare jongeren

CMG ontwikkelt, vaak samen met de doelgroep (user as designer), verhalende, beeldende en interactieve communicatievormen om te werken aan gezondheidsbevordering. Veel projecten zijn gericht op kwetsbare jongeren. Die gaan zelden uit zichzelf op zoek naar gezondheidsinformatie en voelen zich niet aangesproken door rationele argumenten, terwijl ze door hun leefstijl vaak aanzienlijke gezondheidsrisico’s lopen. De ontwikkelde verhalen vinden hun weg in tv-series, digitale lespakketten, zoals Lang leve de liefde, en serious games. Ze brengen jongeren op een speelse, onnadrukkelijke manier aan het denken over hun eigen leefstijl en gezondheid.

Oorspronkelijk onderzoek

CMG heeft ook succesvol geëxperimenteerd met de onderzoeksstrategie Positive Deviance. Hierbij zoeken onderzoekers in statistische data naar individuen of groepen binnen een onderzoekspopulatie die positief afwijken van de standaarddeviatie. Met data uit het Jeugd Monitor Onderzoek van GGD Rotterdam Rijnland identificeerden onderzoekers VMBO-scholen in Rotterdam waarvan de leerlingen mentaal duidelijk veerkrachtiger waren dan leerlingen op andere scholen, onder overigens gelijke omstandigheden. Met observaties en gesprekken op school en met ouders legden de onderzoekers impliciete en verborgen microgedragingen bloot die dit verschil kunnen verklaren. Zo bleek een docente ouders ook te bellen als hun kind iets bijzonders en leuks had gedaan, en niet alleen bij problemen. De kennis over deze microgedragingen is, onder meer in de vorm van filmpjes, gebruikt om medewerkers op de andere scholen te inspireren.

Meer informatie

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website