Zorg op maat en inzicht in je gezondheid dankzij data

Stel dat het mogelijk zou zijn om in de toekomst te kijken. Dat we gezondheidsproblemen kunnen zien voordat zij ziekteverschijnselen geven. En dat we dan ook weten wat de impact zal zijn van een bepaalde behandeling of verandering van leefstijl.
 

Met dat ideaal in het achterhoofd begon cardioloog prof. Folkert Asselbergs aan een gigantisch project: het toegankelijk maken van de gegevens van honderdduizenden mensen die voor hart- en vaatziekten behandeld worden. Inmiddels zijn data beschikbaar van 260.000 patiënten in 64 ziekenhuizen over de gehele wereld. Dankzij een slimme analysemethode, waarbij het analyseprogramma als het ware langsgaat bij de data, kan onderzoek worden gedaan zonder data te delen. Dat biedt meer mogelijkheden voor internationale samenwerking, terwijl de privacy gegarandeerd blijft. Asselbergs, die in het begin van dit project gesteund werd met een ZonMw subsidie uit het programma Klinische Fellows, ontving voor zijn inspanningen op 15 april ZonMw Parel.

Risicofactoren verschillen

Uit de gegevens is nu al duidelijk geworden dat risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten niet altijd dezelfde zijn als de risicofactoren voor verergering (progressie) van de ziekte. Ook komt er meer zicht op de rol van risicofactoren als sociaaleconomische status. De dataverzameling zal bijdragen aan een beter op het individu gerichte behandeling. In de toekomst wordt het ook mogelijk dat individuen aan de hand van hun gegevens inzicht krijgen in de kans dat zij ziek worden en in de effecten van behandeling of preventieve maatregelen.

Bruggenbouwer in hartfalen onderzoek

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website