Han de Ruiter, voorzitter van de programmacommissie Academische Werkplaatsen Jeugd, heeft op 23 november 2017 een ZonMw Parel uitgereikt aan de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd.

Vertaling naar zorg in de wijk

Door het werk van de AWFZJ is het draagvlak voor goed onderbouwde forensische zorg verbreed. Dat heeft de verspreiding van de onderzoeksresultaten vergemakkelijkt. De koppeling met onderwijs zorgt ervoor dat de opgedane kennis via opleiding en scholing bij (toekomstige) professionals terechtkomt. De gezamenlijke aanpak is de betrokken partijen zo goed bevallen, dat ze via een samenwerkingsovereenkomst het werk voortzetten. In de Academische Werkplaats Risicojeugd worden vraagstukken van gemeenten opgepakt die actueel zijn in de transformatie jeugd en wordt de kennis ook vertaald naar zorg in de wijk.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd

De resultaten van het ZonMw-programma zijn op overzichtelijke wijze weergegeven in het digitaal magazine Met elkaar verbonden. Het programma heeft in de periode 2009-2016 6 regionale academische werkplaatsen jeugd gefinancierd. In de academische werkplaatsen zetten organisaties uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk zich samen in om praktijkgerichte kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen, te toetsen en in te voeren. De werkplaatsen zetten hun ervaring voort in het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020).

 

De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Dat deed zij door het opzetten van een goed functionerende kennisinfrastructuur, praktijkgestuurd onderzoek en tools voor de praktijk.

Toekomstperspectief na een delict

Jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie een positief toekomstperspectief geven en recidive voorkomen. Dat was het doel van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ). Tussen 2010 tot 2016 heeft de werkplaats dat doel dichterbij gebracht. Met een goed functionerende kennisinfrastructuur zijn met praktijk gestuurd onderzoek veel concrete tools ontwikkeld die  de zorgverlening heeft verbeterd. De AWFZJ kreeg de ZonMw Parel tijdens het congres ‘Van wijk tot wetenschap 2017’ in de Brabanthallen in Den Bosch.

Praktijkgestuurde werkwijze

De onderzoeksvragen die de AWFZJ heeft opgepakt, kwamen uit de praktijk. Daarnaast was er steeds een grote inbreng en betrokkenheid van ouders en jongeren. Deze praktijkgestuurde werkwijze heeft geresulteerd in een zeer effectieve, gezamenlijke aanpak. Professionals in de jeugdstrafrechtketen konden direct aan de slag met de laatste wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen. En onderzoekers werden geprikkeld om praktijkgerichter te werken. Ze ontdekten de meerwaarde van wat professionals, ouders en jongeren te vertellen hebben voor hun onderzoek.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website