Er zijn veel interventies ontwikkeld voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Maar niet iedereen kent deze interventies en niet altijd worden ze gebruikt zoals bedoeld. Dit komt uit het eerste deel van het onderzoek dat in het najaar van 2019 is uitgevoerd onder geboortezorgverleners binnen het consortium Zwangerschap en geboorte Noord-Nederland.

Er wonen in Noord-Nederland relatief veel zwangere vrouwen met een lage Sociaal Economisch Status. Deze vrouwen hebben vaker een ongezonde leefstijl en hebben een hoger risico op een zwangerschap met complicaties, zoals zwangerschapsdiabetes, een laag geboortegewicht of vroeggeboorte.

Overzicht van interventies

In dit eerste deel van het onderzoek, zijn verloskundigen, gynaecologen, obstetrieverpleegkundigen en andere geboortezorgverleners in 9 VSV’s  in Groningen, Friesland en Drenthe bevraagd over hun aanbod en uitvoering van interventies voor kwetsbare zwangeren. In het onderzoeksverslag zijn de resultaten kenbaar gemaakt. Dit levert een overzicht van interventies op en inzicht in belemmerende en bevorderende factoren zoals ervaren door professionals en kwetsbare zwangeren. De POP-poli, Centering Pregnancy en ALPHA NL blijken de meest bekende interventie.   Ook blijkt dat zorgverleners de interventies soms niet gebruiken zoals bedoeld.

Interventies voor kwetsbare zwangeren verbeteren

In het tweede deel van het onderzoek laten interviews met zwangere vrouwen, zorgverleners en JGZ-verpleegkundigen zien waarom interventies niet of maar deels gebruikt worden en zijn aspecten en definities van kwetsbaarheid nader onderzocht. Door middel van actieonderzoek met zwangeren en zorgverleners gaan de regio’s Hoogeveen en Groningen de implementatie van interventies voor zwangeren in kwetsbare situaties verbeteren. Dit levert inzichten op hoe meer vrouwen kunnen profiteren van de bestaande ondersteuning en welke aanpassingen eventueel nodig zijn zodat interventies beter aansluiten op de behoeftes van kwetsbare vrouwen en zorgprofessionals. Deze resultaten worden in 2023 verwacht.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website