De kwetsbaarste groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status (SES), hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Daarnaast hebben deze mensen vaak meerdere problemen op verschillende gebieden waardoor het voor hen lastig is om een gezonde leefstijl na te streven.

Deze multiproblematiek bemoeilijkt het interveniëren door hulpverleners waardoor gezondheidsachterstanden blijven bestaan. Om deze gezondheidsachterstanden te verklaren, te voorkomen en te verkleinen is ZonMw op zoek naar projectideeën om kennis en inzicht op te doen over sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Hiervoor kunnen onderzoekers een projectidee indienen voor kennis over de oorzaken en beïnvloedbare factoren.

Twee subsidieoproepen

De 1ste oproep richt zich op onderzoekers die kwantitatief of kwalitatief, op lokaal niveau een erkende integrale aanpak gaan onderzoeken of evalueren. Dit betreft interventies, methoden en programma’s die multidisciplinair worden uitgevoerd. Een uitgangspunt is de verbinding tussen gezondheid en het sociale domein. Dit onderzoek levert nieuwe kennis over de werkzaamheid van de interventies bij sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

In de 2de subsidieoproep vraagt ZonMw onderzoekers om vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld economie, milieukunde, psychologie, sociologie, genetica) gezamenlijk een projectidee in te dienen. Centraal in het onderzoek staan mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en het voortduren tussen sociaaleconomische status en gezondheid. Dit onderzoek bestrijkt alle sociaaleconomische niveaus (gradiënt) en levert nieuwe inzichten op voor een innovatieve multidisciplinaire aanpak bij het voorkomen of terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Financiering vanuit 5e Preventieprogramma

Het 5e Preventieprogramma stimuleert samenwerking op het gebied van onderzoek en implementatie van onderzoeksresultaten voor het hele preventieterrein en heeft als doel kennis te genereren die bijdraagt aan de optimalisering van preventieve interventies. Denk daarbij aan het voorkomen van ziekte, het voorkomen van gezondheidsproblemen via leefstijlbeïnvloeding, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Integrale (lokale) aanpak van problemen, vroege opsporing en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen krijgen bijzondere aandacht.

Meer informatie


 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website