Op 25 november jl. vond de conferentie ‘Nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ plaats. Het congres, dat al jaren toonaangevend is in de ouderenzorg, werd nu volledig online georganiseerd. Ruim 3200 bezoekers bekeken één of meer sessies van het congres. ZonMw organiseerde twee sessies. Hieronder een kort verslag én een link naar het videoverslag waar u deze sessies terug kunt kijken.

Sessie ‘Samenwerken: Verduurzaming van samenwerking die zorg, ondersteuning en welzijn verbindt’


De eerste sessie van ZonMw stond in het teken van lokale en regionale netwerken. Lokale netwerken die een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen en regionale netwerken met een focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan burgers in hun regio. In deze sessie gingen lokaal netwerk Beter Thuis Loosduinen en regionaal netwerk Precies! onder leiding van Dik Hermans met elkaar in gesprek. Met Dik Hermans, commissielid van de programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning en Juiste Zorg Op de Juiste Plek, spraken zij over verschillende thema’s zoals het verduurzamen van samenwerking. Samenwerking en netwerkontwikkeling, maar ook de huidige situatie rondom corona kwamen aan bod.

Dik Hermans trapte de sessie af met het vertellen waarom ZonMw aandacht besteedt aan netwerken. “Wat ouderen zelf willen is zo lang mogelijk gezond thuis wonen. Zij moeten dus leren leven met beperkingen die bij ouderdom komen kijken. Netwerkvorming is noodzakelijk”, aldus Hermans.

Loïse Jacz-Kruithof, huisarts in het netwerk Beter Thuis Loosduinen, deelde haar ervaring op het gebied van het opzetten van een netwerk. “We hebben de handen ineen geslagen in Beter Thuis Loosduinen. Met als doel gezamenlijk een inhoudelijk goed netwerk te vormen. We hebben 5 toegankelijke thema’s gericht op ouderen opgepakt. We komen fysiek bij elkaar, zijn multidisciplinair doorgegaan en hebben zorgpaden gemaakt. De zorgpaden hebben we aan andere professionals buiten het netwerk kenbaar gemaakt. Corona heeft geholpen dit verder door te pakken. Eigenlijk zijn we nu toe aan verduurzaming”, aldus Jacz-Kruithof.

Colette de Vries, projectleider van het regionale netwerk Precies! ‘De juiste zorg voor mij’, deelde ook haar ervaring met verduurzaming en netwerken. “Om ouderen over een aantal jaren ook veilig thuis te kunnen laten wonen, moeten dingen echt anders”, vertelt De Vries. Het netwerk is begonnen met klantreizen in kaart brengen samen met professionals en bestuurders. De belangrijkste knelpunten zijn geanalyseerd en er zijn 8 speerpunten tot stand gekomen. “Er is nog veel te doen op het gebied van zelfredzaamheid en eigen regie”, aldus de Vries.

Volgens Hermans is verduurzamen heel belangrijk. “Vaak zie je de projecten omvallen als de subsidie op is. Het is belangrijk te kijken naar de randvoorwaarden om de samenwerking te behouden.” De financiële randvoorwaarden en het commitment om verder te gaan met de samenwerking zijn heel belangrijk. “Het moet aansluiten bij het gevoel van urgentie bij ouderen zelf. We moeten de gezamenlijke urgentie proberen hoog te houden. Ouderen moeten zelf stappen zetten, bijvoorbeeld digitaler worden”, aldus Hermans. Volgens Geeta Ramsaransing, adviseur lijn 1 bij Beter Thuis Loosduinen, moet er ook geïnvesteerd worden in het bouwen van relaties met zorgprofessionals. “Dit klinkt logisch, maar is zeker niet makkelijk. Mensen moeten het leuk vinden en erin geloven”, aldus Ramsaransing. Precies! sluit hierbij aan en zegt dat aansluiten bij bestaande structuren de kans vergroot voor duurzame veranderingen.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Door corona is technologie aan het versnellen. De netwerken wisten niet van elkaar dat ze dezelfde app gebruikten. Door het delen met elkaar in dit gesprek zijn we lerend onderweg”, aldus Hermans.

Bekijk hieronder de video van de conferentie en het gesprek over netwerken en verduurzaming.

Sessie Kunst in de Langdurige zorg en ondersteuning


Tijdens de sessie ‘Kunst in de langdurige zorg en ondersteuning‘ gingen vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de zorg en de cultuursector met elkaar in gesprek over kunstparticipatie en de belangrijke rol die het voor ouderen kan vervullen in de zorg en ondersteuning. In het bijzonder ook tijdens de coronapandemie. Vragen die in de sessie aan bod kwamen waren: Wat draagt actieve kunstparticipatie bij aan de kwaliteit van leven van ouderen? Welk effect is er al te zien in het onderzoek? Welke meerwaarde kan kunst bieden voor zorginstellingen en zorgprofessionals?

Artistiek leider Erik Zwiers en zanger Franc Janssen van deelden hun ervaringen vanuit de participatiekoren de participatiekoren, met als hoogtepunt de uitvoering van Bach's Erbarme dich.' Zwiers: ‘Als je gaat musiceren wordt je hele brein aangezet. Alle delen zijn nodig om te zingen. Mond, ogen, ademhaling. Zelfs verbindingen die kapot zijn door alzheimer kunnen tijdelijk weer verbeteren’. Franc beaamt dat zijn zangtalent én zijn zelfvertrouwen groeit. Als deelnemer identificeert hij zich met de symboliek van de doornenkroon die Jezus opgezet krijgt. Hij ziet een parallel met hoe de samenleving omgaat met mensen met dementie.

Projectleider van Kunst aan de keukentafel, Machteld van der Meij, en zorgbestuurder bij AxionContinu, Marie-Claire van Hek, spraken over het organiseren van kunst- en cultuurprojecten in een zorginstelling. Van der Meij: ‘Het start altijd met een goed idee. Als je daarmee het vertrouwen van je stakeholders weet te winnen, kun je het idee gaan verzilveren’. Van Hek vulde aan: ‘Samenwerking met musea en lokale kunstenaars is hierbij heel belangrijk’.

Sanne Scholten, directeur-bestuurder bij LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en Tineke Abma, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing, gingen in gesprek over het onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning. Hierbij kwamen onder andere de onderwerpen impact en structurele borging van kunstinitiatieven in de zorg aan bod. Abma: ‘Onderzoek laat zien dat kunst een enorme impact heeft in de ouderenzorg. Zowel op individueel niveau, maar ook op sociaal én maatschappelijk niveau’. Scholten: ‘Naast het integreren van verschillende systemen en perspectieven vanuit de zorg, kunst en de wetenschap, is het leveren van passend bewijs en kennisdeling heel belangrijk om kunst structureel te borgen in de langdurige zorg en ondersteuning’.

De sprekers bedachten ter plekke samen het ‘6 B-model’ (best persons, betalen, broedplaats, binding, boundary work & bewijs) om kunst en cultuur een duurzame plek geven in de langdurige zorg.

Bekijk hieronder de video van de conferentie en het gesprek over kunst in de zorg.

Meer informatie
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website