ZonMw heeft binnen het programma Investeringen NWO-middelgroot aan 10 projecten financiering toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Binnen het programma Investeringen NWO-groot zijn 2 projecten gehonoreerd. De totale investering binnen de 2 programma’s bedraagt ruim 9 miljoen euro.

Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met de NWO Investeringen programma’s financiert ZonMw voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn.

Kijken naar veranderingen in stofwisseling en cellen bevriezen

Binnen deze rondes investeert ZonMw onder andere in de eerste META-scan: een beeldvormingsinstrument gebaseerd op MRI waarmee onderzoekers nauwkeurig de effecten van personalized medicine kunnen volgen door te kijken naar veranderingen in de stofwisseling, een apparaat om cellen door bevriezing te fixeren voor gebruik in elektronenmicroscopie en een apparaat dat het mogelijk maakt om de verdeling van onder andere botmateriaal binnenin botten, in 3 dimensies, in groot detail te bestuderen.

Investering stimuleren

Met de programma’s Investeringen NWO-groot en Investeringen NWO-middelgroot wil ZonMw investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. Bij Investeringen NWO-groot wordt de mate van medefinanciering door de instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd per project afzonderlijk bekeken. Bij Investeringen NWO-middelgroot betaalt ZonMw maximaal 75 procent van de kosten van de investeringen. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website