Het Enabling Technologies Hotels-programma (ETH) biedt onderzoekers de kans gebruik te maken van de hoogwaardige technologische faciliteiten van Nederlandse kennisinstellingen. Dit gebeurt met het ‘Hotel’ concept. Onderzoekers (‘gasten’) die nog geen toegang hebben tot een specifieke high end technologie, kunnen toegang verwerven via een service-gerichte faciliteit (‘Technology Hotel’) in een gezamenlijk onderzoeksproject. Zo kunnen ze hun activiteiten uitbreiden en de gegenereerde data integreren.

Het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) beheert een catalogus van meer dan 130 Technology Hotels: www.dtls.nl/eth.

Vierde ronde

In de vierde ronde van het Enabling Technologies Hotels-programma konden onderzoekers afkomstig van een onderzoeksinstelling en een bedrijf als ‘gasten’ samen met een ‘Hotel’ een aanvraag indienen (Publiek-Private Projecten, PPP). Daarnaast konden onderzoekers die gepromoveerd zijn vanaf het jaar 2009 samen met een ‘Hotel’ een aanvraag indienen (Early Career Scientist-projecten, ECS). ZonMw heeft 164 aanvragen ontvangen, waarvan 87 ECS en 77 PPPprojecten. In elke categorie zijn 30 projecten gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt in de categorie ECS op 36% en in de categorie PPP op 39%.

Technologiegebieden

De technologiegebieden van het ETH-programma omvatten bioinformatica, genomics, proteomics, metabolomics en bioimaging. Gehonoreerde projecten duren één jaar en ontvangen een subsidie van maximaal EUR 30.000. Onderstaande diagrammen geven de verdeling weer van de gehonoreerde projecten over de verschillende technologiegebieden.

Het Enabling Technologies Hotels-programma wordt door ZonMw samen met NWO-ENW gefinancierd en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met DTL.
Bekijk het overzicht van de gehonoreerde ECS en PPP projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website