De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en ZonMw voeren al enige tijd een discussie met elkaar over de vraag: of en wanneer wetenschappelijk onderzoek naar complementaire zorg (nog) zinvol is?

Tijdens verschillende gesprekken die hierover zijn gevoerd, ontstond al snel het idee dat deze vraag niet alleen van belang is voor onderzoek naar complementaire zorg, maar eigenlijk geldt voor zorg in het algemeen.

Invitational conference

Tijdens een invitational conference onder de titel ‘Niet (meer) doen’, die door beide organisaties was georganiseerd, is deze vraag verder verkend. De conference startte met drie voordrachten door respectievelijk prof dr. Olaf Dekkers van het LUMC, dr. Gerben ter Riet, verbonden aan het AMC en dr. Rob de Vries van Syrcle.

Daarna volgde een discussie onder leiding van prof. dr. Douwe Breimer over de vraag: wanneer wetenschappelijk onderzoek naar preventie, ziektemechanismen, diagnostische procedures of behandelingen van ziekten niet (meer) zinvol is? Een term die regelmatig in de discussie naar voren kwam was ‘credibility’. Onderzoek naar zorg benaderen vanuit dit idee spreekt ZonMw aan. In dat geval moeten onderzoekers de (theoretische) aannemelijkheid van de te onderzoeken interventie onderbouwen. 

Meer informatie

Verslag van de invitational conference: niet (meer) doen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website