Per 1 augustus 2018 voert NWO een grote vereenvoudiging van haar financieringsinstrumenten door.

Ook ZonMw ziet het grote belang van het harmoniseren en vereenvoudigen van het subsidie-instrumentarium. In deze fase geldt dat ZonMw harmoniseert op instrumentarium dat via NWO gefinancierd wordt. In 2018 worden verdere stappen gezet. ZonMw werkt tevens mee aan de harmoniseringsslag die binnen geheel NWO nog verder uitgewerkt wordt. De komende fase wil ZonMw onder andere aangrijpen om aanvullende modules toe te voegen aan het financieringsmodel. Per 2019, wanneer ZonMw en NWO geïntegreerd zijn, zal ZonMw starten met de nieuwe opzet.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website