Hoe neem je drempels weg die veel jongeren met een beperking ervaren als zij de stap van onderwijs naar werk willen zetten? De projecten uit de eerste subsidieoproep van het programma Onbeperkt meedoen! houden zich daar mee bezig en zijn aan het afronden. Wat heeft dat opgeleverd?

Leerling in rolstoel aan tafel met docent of werkgever

Jongeren met een beperking ervaren veel, vaak onzichtbare, obstakels als zij hun opleiding aan het afronden zijn en de stap naar werk willen zetten. Bijvoorbeeld bij het vinden van een stage, of als zij een baan zoeken. Om die stap succesvol te kunnen zetten, is vaak ondersteuning nodig.

Vier projecten die zich richten op leerlingen, docenten en/of werkgevers, bouwen voort op activiteiten waar ze al langer, met succes, mee bezig zijn. Ze kregen van ZonMw de gelegenheid om hun product of activiteit een stap verder te brengen. Daarmee dragen zij bij aan het realiseren van het doel van het VN-verdrag Handicap, een samenleving waarin iedereen meedoet.

Welke opbrengsten zijn er al?

MovingOnUp: een goede match tussen leerlingen en werkgevers   

In het project Onbeperkt aan de slag – MovingOnUp krijgen leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte uit het speciaal onderwijs de kans om hun eigen kracht te ontdekken. Al tijdens hun opleiding doen zij kennis en vaardigheden op om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Maar dat niet alleen. MovingOnUp laat ook werkgevers kennismaken met deze toekomstige groep werknemers. De website MovingOnUp helpt werkgevers en werkzoekenden om een match te vinden voor een stage of afstudeeropdracht. Dat gebeurt met een loopbaanprofiel waar de leerlingen op school zelf aan hebben gewerkt. Tijdens het ZonMw-project is de methodiek verder doorontwikkeld en gedigitaliseerd. Om zo meer leerlingen en werkgevers te bereiken.

Als school of als werkgever geïnteresseerd om deel te nemen?
Neem een kijkje op de website van MovingOnUp

Mind the Gap: hoe kun je als docent of werkgever jongeren ondersteunen?   

CNV Jongeren en Enspiratie willen voorkomen dat jongeren met een beperking na hun opleiding in een gat vallen. Binnen het ZonMw-project Mind the Gap is in de regio Arnhem een pilot gedaan met 3 initiatieven. Doel is dat andere regio’s deze aanpak kunnen overnemen. Jongeren in het speciaal onderwijs volgen een Crashcourse arbeidsmarkt onder begeleiding van getrainde ervaringsdeskundigen, Realisten genaamd. Onderwijsprofessionals doen mee met de Harrie Training, die hen helpt meer inzicht te krijgen in waar jongeren met een beperking tegenaan lopen. Onder de noemer Harrie Community doen werkgevers mee aan de Harrie Training, zodat zij jongeren die bij hen komen werken kunnen begeleiden. En zij stellen stage- en werkplekken beschikbaar.

Het project Mind the Gap heeft een 5-puntenplan voor onderwijsprofessionals opgeleverd.
Naar het 5-puntenplan

Meer weten over de Harrie Training of interesse om deze te volgen met docenten of bedrijf?
Website Ik ben Harrie
Informatie over Mind the Gap (website CNV Jongeren)

Aanpak voor een succesvolle overgang van hbo naar werk

De afgelopen jaren is een aanpak ontwikkeld waarbij student, onderwijsinstelling, bedrijf én gemeente samen een transitieroute opzetten. Om daarmee de weg te openen voor jongeren met een beperking vanuit het hbo naar werk. In het project Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs is alle kennis ervaring met deze aanpak bij elkaar gebracht. En gedeeld. Zo is de aanpak in overleg met jongerenorganisaties via de Vereniging Hogescholen beschikbaar gesteld voor alle hbo-opleidingen. En is een Manifest door jongerenorganisaties overhandigd aan onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Ook is er is een flyer gemaakt met 7 tips voor studenten.

Meer weten over deze aanpak, of het Manifest lezen?
Neem een kijkje bij het project Transitieroutes (website KBA Nijmegen)

Training basisvaardigheden voor jongeren met een verstandelijke beperking

Prettige Collega is een succesvolle interventie om jongeren met een verstandelijke beperking te trainen in basisvaardigheden die van belang zijn op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben schoolverlaters of werkzoekenden een grotere kans om een betaalde baan te vinden en/of te behouden. De training Prettige Collega is te gebruiken in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en binnen zorgorganisaties. Binnen het ZonMw-project Prettige Collega's Digi is de stap gezet om naast schriftelijk materiaal ook een e-learning aan te kunnen bieden. De training is zowel geschikt voor groepen als individuen. Er is een pilot uitgevoerd in verschillende regio’s in Nederland. En docenten/begeleiders zijn opgeleid om de cursus blijvend actief in te zetten binnen de scholen of zorgorganisaties waar zij werkzaam zijn.

Een website geeft deelnemers toegang tot deze training.
Ga naar het project Prettige Collega (website STRAS)

Meer informatie

ZonMw-programma Onbeperkt meedoen!

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website