BLOG | Jenny Zwijnenburg is projectleider van Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners. Ze schrijft over haar ervaring over dat project en over haar bijdrage op het landelijk congres over zorgmijders. Ze deelt o.a. 10 tips voor mensen die werken met zorgmijders.

Blog door projectleider Jenny Zwijnenburg

Sinds april 2018 wordt door welzijnsorganisatie ContourdeTwern het project ‘Vangnetwerken’ uitgevoerd met steun van ZonMw en het Oranjefonds. Vangnetwerken richten zich op de kwetsbaarste mensen die zelfstandig in de wijk wonen. Zij leven veel al in een sociaal isolement en hebben te maken met psychiatrische ziekten, beperkingen en/of multiproblematiek. Bij een Vangnetwerk geven sociaal werkers samen met de doelgroep een wijkgericht steunnetwerk vorm van zo’n 15-30 personen. Deelnemers ontmoeten elkaar op een centrale locatie in de wijk. Zij organiseren activiteiten voor en met elkaar. Zij bieden elkaar sociale steun en gaan deel uitmaken van elkaars netwerk. 

Uitgangspunt is dat mensen er mogen zijn als persoon met hun krachten en kwetsbaarheden. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om actief bij te dragen. We merken dat dit uitgangspunt er voor zorgt dat mensen, die onder de beleidsterm ‘zorgmijders’ vallen, zich welkom voelen bij een Vangnetwerk. Het hoeft immers niet te gaan over wat je niet wil of kan, maar over wat jij voor een ander kan betekenen.

Ik werd vanuit mijn rol als projectleider uitgenodigd om een workshop te organiseren op het landelijk Congres Zorgmijders (12 november jl.). Ik had meteen een uitdagend idee: Deze workshop wilde ik graag samen met Bertha organiseren. Bertha was in 2014 de inspiratie voor de start van het eerste Vangnetwerk. Zij is een vrouw waar hulpverleners hun tanden op stuk bijten. Bij haar geboorte zuurstofgebrek heeft ze gehad, met verschillende cognitieve beperkingen als gevolg. En ze heeft een broertje dood aan zorg. Bertha heeft al meer dan 10 jaar geen arts gezien ondanks fikse medische problemen. De GGD heeft meermaals moeten ingrijpen om haar woning veilig te houden.

Maar… Bertha is ook een zeer krachtige vrouw die zich dag in dag uit inzet voor kwetsbare wijkbewoners. Jarenlang bracht ze stapels gratis Metro- kranten rond bij ouderen uit de wijk. Bertha helpt mee bij ieder buurtfeest en ze heeft mij geholpen met het opstarten van een project waarbij we tweedehands babyspullen inzamelden voor aanstaande moeders in armoede. Bertha is zo beroemd dat haar foto levensgroot in een museum in Rotterdam hing. Tv RIjnmond maakte een reportage over haar werk. Een heel bijzondere vrouw dus.

Bertha was meteen enthousiast over het idee om samen een workshop. Zij heeft namelijk een sterke visie op wat goede zorg is. Samen formuleerden we ‘10 gouden tips’ om aan te kunnen sluiten bij zorgmijders, gebaseerd op onze werkrelatie. Doordat Bertha en ik met elkaar omgaan volgens deze tips, heb ik de afgelopen jaren Bertha op verschillende momenten mogen helpen (en zij mij op andere momenten):

  1. Werp geen ingewikkelde blokkades op voor mensen om bij je terecht te kunnen.
  2. Leer iemand van alle kanten kennen.
  3. Probeer de ander niet te overtuigen van je gelijk.
  4. Wees eerlijk en oprecht.
  5. Werk aan je ‘onmachtscompetentie’.
  6. Maak samen plezier.
  7. Zorg dat je met een collega kan overleggen over ethische dilemma’s.
  8. Kijk daarbij steeds naar ‘het goede’ voor de ander.
  9. Regel ‘out of the box’ oplossingen.
  10. Blijf protesteren tegen ‘zorgmijdende systemen’ en ‘zorgmijdende hulpverleners’.

Het resultaat was een mooie workshop waarbij de ervaringskennis van Bertha op waarde werd geschat. Ik vond het heel mooi om op deze manier met Bertha samen te kunnen werken. De deelnemers waren enthousiast, al gaven verschillende mensen aan dat zij in hun werk te maken hebben met financieringssystemen die laagdrempelig, krachtgerich contact moeilijk maken. Misschien moet Bertha eens op bezoek bij de zorgverzekeraars. Het kan niet anders, of ook zij zijn onder de indruk van haar verhaal...

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website