Binnen het Programma Translationeel Onderzoek 2 is een doorlopende subsidie beschikbaar gesteld om netwerkvorming te bevorderen, onderzoek en innovaties te stimuleren, (technologische) kennis m.b.t. translationeel onderzoek te vergroten en participatie van jonge onderzoekers te bevorderen.

afbeelding translationeel onderzoek

Het Programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen. Op deze manier kan kennis uit wetenschappelijk onderzoek voor de patiënt eerder tot concrete verbeteringen leiden en de zorgkosten verlagen. Binnen dit programma is een deel van het budget gereserveerd om Nederlandse onderzoekers en clinici te stimuleren om meer (inter)nationale samenwerkingen aan te gaan. Aanvragen voor subsidie kunnen in vier categorieën worden gedaan: een reisbeurs, geld voor een workshop/symposium, een communicatie voucher of een participatie voucher. Meer informatie leest u in de subsidieoproep.

Nieuwe honoreringen

Begin 2018 hebben binnen één van de vier categorieën zes projecten financiering ontvangen:

 • 2nd international meeting on systems medicine
  Het doel van deze aanvraag is om een congres te organiseren over systems medicine. Systems medicine is een aanpak naar meer persoonsgerichte zorg en vraagt om gebied overstijgende samenwerking tussen onder andere clinici, biologen, modellers, bioinformatica, genetici en farmacologen. Tijdens dit congres zullen de nieuwste technieken en toepassingen besproken worden met als doel ‘big data’ optimaal te implementeren voor de beste klinische zorg en onderzoek.
 • Bezoek aan het lab van het National Eye Institute - National Institutes of Health (NEI-NIH in Bethesda, Washington)
  Het aangevraagde budget zal gebruikt worden voor een bezoek aan het NEI-NIH. Dit instituut is een van de top instituten in de Verenigde Staten die het onderzoek naar verschillende oogziektes, waaronder retinale degeneratieve ziektes, steunen door middel van subsidies, training en het onderzoek wat ter plaatse plaatsvindt. Ze hebben vooral veel patiënt georiënteerd onderzoek. Ze lopen voorop bij de ontwikkeling van therapieën met gebruik van stamceltechnologie. De kennis en de skills die daar opgedaan worden, kunnen voor het eigen onderzoek goed toegepast worden.
 • Development of COSMIN website and database for systematic reviews of outcome measurement instruments
  Het aangevraagde budget zal worden aangewend om de internationaal georiënteerde COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments) website, database van systematische reviews en meetinstrumenten te vernieuwen. Hierdoor worden COSMIN tools beter toegankelijk voor (klinische) onderzoekers.
 • Leren leven met pijn (communicatiestrategie experimenteel en toegepast pijnonderzoek)
  Het doel van deze aanvraag is om zowel mensen met (chronische) pijn als mensen in hun directe omgeving correcte informatie over pijn ter beschikking te stellen. De subsidie wordt ingezet om (wetenschappelijke) kennis over pijn in lekentaal te vertalen met als doel de kennis over pijn te verbeteren, de impact van pijn te verminderen en informatie over behandelmogelijkheden aan te reiken.Via blogs, vlogs, instant messaging (Twitter) en educatieve films zal de informatie verspreid worden.
 • Quantitative imaging in Magnetic Resonance for personalized medicine 
  Het budget wordt gebruikt voor een werkbezoek om de samenwerking tussen University Hospital Network-Princess Margaret Hospital in Toronto (Canada) en MAASTRO vorm te geven. Het doel van de samenwerking is om op basis van radiomics bij MRI-scans van cervix-en rectumcarcinoom patiënten, klinische predictiemodellen te kunnen ontwikkelen.
 • Translating Genomics in Health Services: Research visit Victorian Comprehensive Cancer Centre, Melbourne, Australia
  Aan de Universiteit Twente is onderzoek gedaan naar methodologische vraagstukken rondom oncologische modeleertechnieken. De University of Melbourne en het Victorian Comprehensive Cancer Centre zijn koploper in het verzamelen van patiëntdata. Een onderzoeksbezoek vanuit Nederland zal samenwerking tussen deze drie partijen verder mogelijk maken.

Zelf subsidie aanvragen

Heeft u zelf een onderzoeksproject en wilt u ook subsidieaanvragen voor een reisbeurs, workshop/symposium, een communicatie of een participatie voucher? Ga naar de subsidieoproep Programma Translationeel Onderzoek 2 – Netwerksubsidies voor meer informatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website