Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. ZonMw organiseert workshops die zijn bedoeld om deze patiëntgedreven onderzoeksagenda te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. Met deze workshops willen wij eindgebruikers en onderzoekers in de gelegenheid stellen om samen met de onderzoeksprioriteiten van patiënten aan de slag te gaan.

MPNN Workshop ”Verdieping Kennis = belang Mens & Reuma”

29 november zal de eerste workshop plaatsvinden rondom de kennisagenda van mensen met reuma, verzorgd door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN).
Centraal bij alles wat RZN doet, staat de vraag: ‘Wat vinden mensen met reuma belangrijk?’ RZN ging daarom op zoek naar de stem van de patiënt en liet het Nivel in 2018 de Kennisagenda van mensen met reuma ontwikkelen. Wat vinden mensen met reuma belangrijk op het gebied van behandeling, medicatie en zorg? Wat vinden zij belangrijk in hun leven met reuma? Waar zou onderzoek volgens hen over moeten gaan? Wat zou er ontwikkeld moeten worden?

In de Kennisagenda van mensen met reuma staan onderwerpen, die RZN en Nivel in deze workshop verder uitdiepen. De onderwerpen zijn:

  • Onderzoek naar vermoeidheid bij reuma
  • Onderzoek naar andere behandelvormen bij reuma.

De informatie wordt gebruikt bij de update van de Kennisagenda in 2020. De uitkomsten worden verwerkt in een factsheet en een artikel voor vaktijdschriften.

Aan elke workshop doen 10 patiënten met verschillende vormen van reuma mee en 10 professionals, onder wie o.a. reumatologen, een biomedisch technoloog, huisarts, apotheker en fysiotherapeut. Daarnaast zijn er onderzoekers aanwezig.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website