De Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) is voor de derde keer geëvalueerd. Deze wet heeft als doel de kwaliteit, de veiligheid en de beschikbaarheid van bloed en bloedproducten in Nederland te regelen en geeft daartoe systeem- en organisatieregels.

Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

De wetsevaluatie is uitgevoerd door Pro Facto en de sectie Gezondheidsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in opdracht van ZonMw.

Doelmatig en effectief

Uit de evaluatie blijkt dat de wet doelmatig en effectief is. Er zijn een aantal specifieke thema’s onderzocht waar sinds het laatste evaluatieonderzoek (in 2008) in de uitvoeringspraktijk vragen over waren gerezen. Zo is de relatie tussen de Wibv en diverse aanpalende wetten waaronder de Geneesmiddelenwet en algemene zorgkwaliteitswetgeving in deze evaluatie geanalyseerd.

Aanbevelingen

Vragen over de reikwijdte van de Wibv zijn juridisch en empirisch onderzocht. Het onderzoek heeft enkele onwenselijke neveneffecten en kritische punten aan het licht gebracht waar acht aanbevelingen over zijn gedaan.

Over de Wibv

De Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) is een uitwerking van de Europese Bloedrichtlijn en de daarop gebaseerde aanvullende regelingen. De Wibv is een organisatiewet die de uitgangspunten voor en de structuur van de bloedvoorziening in Nederland regelt tot en met de aflevering van het bloedproduct aan de afnemer, doorgaans een ziekenhuis.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website