In Stoptober zoomen we graag in op ‘wat werkt’ binnen het thema roken. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle leefstijlinterventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen? Twee projecten over roken staan centraal.

Werkzame elementen van preventieve interventies op het thema roken

In 2019 zijn voor de ronde Werkzame Elementen – fase 1 twee voorstudies uitgevoerd naar de werkzame elementen van preventieve interventies op het thema roken. Per project is een eindrapportage aangeleverd waarin de actuele stand van zaken rondom rookvrij beleid van gemeenten en stoppen met roken programma’s in de eerstelijnsgezondheidszorg zijn beschreven.

De eindrapportages van de projecten uit fase 1 vindt u hier:

November start fase 2: verder onderzoek naar werkzame elementen Fase

Naast roken zijn op de thema’s alcohol en overgewicht voorstudies uitgevoerd. In november dienen in totaal 6 projecten een subsidieaanvraag in voor fase 2. In deze fase zullen de werkzame elementen op verschillende thema’s verder worden onderzocht. Door in te zoomen op de werkzame elementen van effectieve interventies op een thema komt er meer kennis waardoor programma’s en interventies beter getoetst kunnen worden op effectiviteit voor een specifieke doelgroep en voor toepassing op andere thema’s. Zo kan een effectiviteitsslag gemaakt worden die tegemoet komt aan de behoeften van de praktijk.

Programmalijn Effectiviteitsonderzoek

Het onderzoek naar werkzame elementen van interventies valt binnen de programmalijn Effectiviteitsonderzoek van ons Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Het gaat om onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies. Binnen deze programmalijn is ook aandacht voor de effectiviteit van integraal werken en voor kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven, maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is.

Tabaksontmoediging

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. ZonMw wil door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. Kijk voor meer informatie op onze themapagina tabaksontmoediging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website