Op 1 oktober 2019 is het project Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus gestart. In dit project wordt in anderhalf jaar verdiepend onderzoek gedaan naar het werken in de JeugdzorgPlus vanuit 3 perspectieven: de arbeidsmarkt, het handelingsvermogen van de professional en de competenties die dit werk vraagt.

Dit onderzoek verkent de arbeidsomstandigheden van jeugdprofessionals in de JeugdzorgPlus. Er wordt gekeken naar welke voorwaarden de werkomstandigheden kunnen verbeteren en wat het werk in de sector aantrekkelijker maakt. Het onderzoek moet gaan bijdragen aan het werven en behouden van voldoende en gemotiveerde professionals in de JeugdzorgPlus. Daarbij richt het onderzoek zich vooral op de arbeidsvoorwaarden die het werken in de JeugdzorgPlus positief ondersteunen.

Werken in de JeugdzorgPlus is zwaar en vraagt veel van de professional. Veranderingen in het jeugdzorgveld hebben negatieve invloed gehad op het werk. De jongeren in de JeugdzorgPlus  hebben behoefte aan een veilige leefomgeving en een stabiel personeelsbestand. Nu kan daaraan onvoldoende worden voldaan. Het doel van het project is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren hiervan.

Projectteam

De instituten die het onderzoek uitvoeren hebben ervaring in onderzoeken waarin verschillende partijen samenwerken. In dit onderzoek werken 3 instellingen van JeugdzorgPlus actief mee.  Het projectteam brengt verschillende expertises samen, waaronder kennis over de jeugdzorg, organisatie en arbeidsmarkt, praktijkgericht onderzoek en praktijkkennis. 

De resultaten van het onderzoek worden gericht onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers en de JeugdzorgPlus-instellingen.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw informeert voor het open stellen van een nieuwe subsidierondes periodiek naar potentiële onderzoeksvragen van het ministerie van VWS en van de JeugdzorgPlus-instellingen. Deze onderzoeksvragen naar werken in de JeugdzorgPlus zijn in overleg met de JeugdzorgPlus geformuleerd. Het project is vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website